Zmotywowany pracowik

5 błędów jakie popełniają pracodawcy w motywowaniu pracowników

Dobra motywacja potrafi wywrzeć na człowieka ogromny pozytywny wpływ. Pracownicy pracują lepiej i szybciej, a przy tym wykonują swoje zadania ekonomiczniej i z większym zaangażowaniem. Cienka jest jednak granica pomiędzy dobrą motywacją, a złym słowem, krytyką czy okazywaniem pracownikowi braku zainteresowania. Należy znać umiar, złotą zasadę, która pomoże w motywowaniu ludzi i angażowaniu ich w pracę dla firmy.
Reklama

1. Brak wyszczególnionych planów i zadań

Pracownicy, którzy nie mają przedstawionej zgrabnej i dobrze zorganizowanej listy rzeczy do zrobienia, zwyczajnie albo sami nie podejmą działania albo nie będą wiedzieli w jaką stronę powinni skierować swoje siły. W ten sposób marnuje się potencjał pracownika, który dodatkowo nie wie, czego się od niego wymaga. Frustrujące dla obu stron.

2. "Błąd strusia" i nieprawidłowa motywacja

Pracodawcy bardzo często ignorują fakt, że efektywność pracy pracowników zależy nie tylko od ich wiedzy, ale również zaangażowania i zwyczajnej chęci do pracy. Dlatego, żeby zadanie zostało wykonane w porę, dobrze i na wysokim poziomie, to najpierw należy takiego pracownika zmotywować do pracy ogólnie.
Reklama
Szkolenia nie będą tu mocno potrzebne, jeśli posiada on już pewne kwalifikacje.

3. Niezrozumienie słowa "motywacja"

Sami psychologowie mają jeszcze problem z pełną definicją tego słowa. Co się pod nim kryje, jak mocno oddziałuje na człowieka, czy ma szersze czy mniejsze spektrum działania? Motywacja rozumiana jest różnorodnie i przyjmować może odmienne formy, nierzadko niepraktyczne i nieodpowiednie. Co więc oznacza pojęcie zmotywowanego pracownika? To osoba, która doskonale wie, jakie jest jej miejsce w firmie, czuje się pewnie i "swojo", ma jasno określone cele i harmonogram działania, a przy tym wykonuje swoje obowiązki z rzetelnością, skutecznie, szybko i bezproblemowo. Obowiązkiem pracodawcy jest takie postępowanie z pracownikiem (motywowanie go), aby danego pracownika można było opisać właśnie tymi słowami.

4. Motywacja finansowa

Zostają tutaj popełniane dwa podstawowe błędy. Pierwszym z nich jest utożsamianie motywacji pracownika z jego motywacją finansową. Drugim zaś zupełna niewrażliwość na finansowe potrzeby pracownika zwiększające się wraz natłokiem zadań i obowiązków, czy budowaniem własnego domu i rodziny. Pracownicy motywowani są również dobrą, zgraną współpracą pomiędzy sobą, ciekawymi zajęciami, spełnianiem celów i założeń firmy, nagrodami słownymi, dniem wolnym od pracy, dobrymi kontaktami z szefem i innymi osobami itd.. Podsumowując motywacja pracownika nie może jedynie równać się zaspokajaniu jego potrzeb finansowych.
Reklama

5. Błędne założenia systemów motywacyjnych firmy

Dotyczą one przede wszystkim samych pracodawców oraz menadżerów. Nie powinniśmy w firmie rozdzielać stanowisk szefostwa od osób, które zarządzają zasobami ludzkimi i motywują pracowników. I jedne, i drugie funkcje powinny być sprawowane jednocześnie. Poza tym, należy egzekwować pracę osoby, która nadzoruje motywację pracowników. Często właśnie kierownicy nie dostrzegają samej siły motywacji i chociaż podobny program jej wdrażany w firmie, to jednak nie widać jego skutków i efektów. Podstawą jest tutaj również zbudowanie z pracownikiem swoistej nici porozumienia, tak aby szanował pracodawcę i firmę oraz miał do firmy stosunek pozytywny i lojalny.
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama