Czy ślub jest mi potrzebny? – czyli wady i zalety zamążpójścia oraz związku partnerskiego bez papierka
Udostępnij Google News
Związki

Czy ślub jest mi potrzebny? – czyli wady i zalety zamążpójścia oraz związku partnerskiego bez papierka

W pokoleniu naszych babć nikomu nie mieściło się w głowie, aby młodzi ludzie mogli żyć pod jednym dachem bez ślubu. W pokoleniu dzisiejszych 50 -60 latków zdarzały się wolne związki, aczkolwiek należały raczej do rzadkości. Obecni 20-30 latkowie to pokolenie, które bardzo ceni sobie wolność i coraz częściej rezygnuje z małżeńskiego „Tak”.

Dlaczego tak się dzieje?

Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ każda para ma swoje powody pozostawania w związku nieformalnym. Istnieją jednak również takie przyczyny, które wymieniane są bardzo często.

Finanse

Wiele par żyjących w związku nieformalnym jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje swoją sytuację finansową. Często mówią, że nie mają pieniędzy na zorganizowanie ślubu. Czy jest to przeszkoda nie do pokonania trudno powiedzieć, ponieważ do kwestii wesela ludzie mają bardzo różnorodne podejście.

Sam ślub nie jest zbyt kosztowny, a kosztowna jest jego otoczka. Wymarzona suknia ślubna, wspaniałe przyjęcie w pałacu i kilkudziesięciu gości – to rzeczywiście spory wydatek. Jeśli komuś zależy na wstąpieniu w związek małżeński zawsze może listę gości ograniczyć do kilku osób, a na uroczysty obiad zaprosić do domu.

Brak zobowiązań

Jedną z zalet związków nieformalnych jest brak prawnych zobowiązań wobec partnera. Właściwie nikt nie może zagwarantować, że konkubent czy konkubina pewnego dnia nie wyjdą po prostu z domu i już nie wrócą. W przypadku rozstania partnerzy zostają „na lodzie”. Nie ma prawa, które w jakikolwiek sposób by ich chroniło.

W przypadku związku małżeńskiego żadne z małżonków nie może „po prostu” odejść. Aby rozpocząć nowe życie konieczny jest rozwód, podczas którego małżonek winny rozpadowi związku może zostać obciążony obowiązkiem alimentacyjnym w stosunku do małżonka poszkodowanego.

Dziedziczenie

Obecne przepisy prawne regulujące dziedziczenie majątku nie przewidują dziedziczenia po konkubinie lub konkubencie, chyba, że są oni ujęci w prawnie spisanym testamencie. W przypadku małżeństw dziedziczenie majątku następuje automatycznie.

Wspólnota majątkowa

W przypadku związków nieformalnych nie istnieje prawna wspólnota majątkowa. Oczywiście żyjąc w jednym gospodarstwie domowym para tworzy wspólny majątek, ale nie jest on wspólnotą majątkową. W przypadku rozstania nie ma możliwości prawnego dokonania podziału majątku wspólnego, ponieważ on nie istnieje.

W przypadku małżeństw sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wraz ze wstąpieniem w związek małżeński oboje partnerzy tworzą majątek wspólny, który podczas rozstania ulega podziałowi. W przypadku małżeństw istnieje także możliwość zawarcia intercyzy, która wprowadza rozdzielność majątkową do związku.

Rozliczenia podatkowe

Obecne prawo podatkowe umożliwia wspólne rozliczanie się małżonków. W przypadku związków nieformalnych nie ma takiej możliwości.

Prawo do informacji

Bardzo ważne jest to, że osoby żyjące w związku nieformalnych nie mają prawa do informacji dotyczących partnera. Najczęściej przytaczanym przykładem są informacje na temat stanu zdrowia jednego z partnerów. Zgodnie z prawem lekarz nie powinien udzielać ich osobom spoza rodziny – a konkubent lub konkubina prawnie nie należą do rodziny.

W przypadku małżeństw problem ten nie istnieje.

Prawa i przywileje względem dzieci

Prawa rodzicielskie nie są zależne od tego czy dziecko jest urodzone w związku formalnym czy też nie. Jednak w przypadku dzieci żyjących w związkach nieformalnych bardzo często stosuje się przepisy o samotnym rodzicielstwie. Z przykrością trzeba stwierdzić, że ta możliwość prawna jest stanowczo nadużywana.

Samotne rodzicielstwo wiąże się z możliwością otrzymania różnego rodzaju dofinansowania. Jednym z nich jest zasiłek rodzicielski, którego przyznanie uzależnione jest od dochodu na członka rodziny.W przypadku małżeństw dwoje rodziców + dzieci, w przypadku konkubinatów samotny rodzic + dzieci.

Do zasiłku rodzinnego można otrzymać również dodatek dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, co jest niedostępne dla małżeństw. Ponadto dzieci samotnych rodziców mają pierwszeństwo w dostępie do żłobków i przedszkoli.

Zarówno związki formalne jak i nieformalne mają swoje wady i zalety. To czy zostanie zawarty związek małżeński czy też nie uzależnione jest jedynie od woli partnerów. Związek partnerski pozwala na więcej swobody i umożliwia korzystanie z praw związanych z samotnym rodzicielstwem, ale z drugiej strony sformalizowanie związku zabezpiecza oboje partnerów na wypadek rozstania, choroby czy śmierci.

Agnieszka

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie