Darmowa pomoc prawna – co warto wiedzieć?
Udostępnij Google News
Kariera

Darmowa pomoc prawna – co warto wiedzieć?

1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa, na mocy której w każdej miejscowości powiatowej zostanie otwarty punkt, gdzie udzielana będzie darmowa pomoc prawna. Zobacz kto i w jakich sprawach może z niej skorzystać.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Zgodnie z ustawą darmowa pomoc prawna może być udzielona tylko osobom, które są do tego uprawnione. Są to przede wszystkim osoby, których nie stać na wynajęcie prawnika. Na liście uprawnionych do skorzystania z takiej pomocy znalazły się:

  • osoby, które w poprzednim roku miały przyznane świadczenia z pomocy społecznej;
  • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny;
  • kombatanci i ofiary represji wojennych i powojennych;
  • weterani;
  • osoby, które nie ukończyły 26 lat;
  • osoby, które ukończyły 65 lat;
  • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia i poniosły straty materialne np. w wyniku klęski żywiołowej.

Gdzie można uzyskać darmową pomoc prawną?

Punkty pomocy prawnej działające na podstawie nowej ustawy znajdują się w każdym powiecie. Należy zgłosić się do Urzędu Gminy lub Starostwa Powiatowego, a tam urzędnicy poinformują nas, gdzie można się zwrócić po pomoc. Trzeba pamiętać, że w przypadku pomocy prawnej nie obowiązuje rejonizacja, stąd też każdy uprawniony może wybrać 1  z 1500 punktów działających na terenie całego kraju.

Co jest potrzebne do uzyskania pomocy prawnej?

Aby móc uzyskać poradę prawną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z tego rodzaju pomocy. Może to być np. decyzja o przydzieleniu pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, Karta Dużej Rodziny czy dokument potwierdzający wiek.

Jaka pomoc może zostać udzielona?

Wybierając się do punktu darmowej pomocy prawnej należy wiedzieć, że pomoc tam udzielana jest ograniczona. Przede wszystkim prawnicy udzielają porad oraz pomagają w pisaniu różnego rodzaju wniosków. Pomoc udzielana w tych punktach jest pomocą przed procesową to znaczy, że żaden prawnik działający w punkcie nie może być przedstawicielem klienta w sądzie. Może natomiast skierować klienta do kancelarii prawnej, która prowadzi działalność pro bono lub pomóc w sformułowaniu pisma z prośbą o przyznanie prawnika z urzędu. Ponadto udzielana pomoc prawna nie może dotyczyć prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie jeszcze można uzyskać darmową pomoc prawną?

Punkty Darmowej Pomocy Prawnej zostały powołane ustawą wchodzącą w życie od 1 stycznia 2016 roku. Warto jednak wiedzieć, że bezpłatną pomoc prawną można uzyskać również w innych miejscach. Punkty, gdzie porad udzielają prawnicy są często otwierane przy parafiach oraz Urzędach Gminy lub Starostwach Powiatowych. Ponadto porad prawnych dotyczących określonych dziedzin udzielają również niektóre instytucje np. Państwowa Inspekcja Pracy.

Wielu Polaków ze względu na koszty rezygnuje z walki o swoje prawa. Darmowa Pomoc Prawna jest skierowana właśnie do nich. Prawnicy udzielający porad mogą wskazać najlepszy sposób przeprowadzenia sprawy oraz pomóc np. w napisaniu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, co znacznie ułatwia dostęp do sądów również osobom mniej zamożnym.

Udostępnij Google News Komentarze

Polecane dla ciebie