Jaka powinna być kobieta lider? – 6 rad

Jaka powinna być kobieta lider? – 6 rad

Świetną wiadomością dla wszystkich kobiet powinno być to, że to właśnie my – kobiety – jesteśmy lepszymi liderami niż mężczyźni. W obiegowej opinii przyznaje się jednak, że to mężczyzna powinien być szefem i lepiej spełnia tę rolę przez posiadanie, jakby wrodzonych, zdolności przywódczych.
Nic jednak bardziej mylnego. Według przeprowadzonych badań (a przeprowadzono ich ponad 360) to właśnie kobiety wiodą prym w byciu liderkami. W stworzonym i zebranym artykule przez Josepha Folkmana i Jacka Zengera z Harvard Business Review dowiadujemy się, że kobiety na stanowiskach kierowniczych oceniane są znacznie lepiej niż mężczyźni!

1. Kobiety bardziej empatyczne

Kobiety są bardziej empatyczne i są oceniane znacznie lepiej od mężczyzn pod względem dbania o zespół i rozwój poszczególnych, podległych im pracowników.

2. Kobiety są komunikatywne

Kobiety lepiej radzą sobie z komunikacją z innymi oraz komunikacją grupową. Dzięki temu lepiej zarządzają grupą podległych im osób, ponieważ potrafią zbudować z nimi dobrą relację.

3. Samodyscyplina i gra fair play

Kobiety oceniane są także, jako bardziej prawdomówne oraz prawe. Lepiej rozstrzygają one spory pracownicze. W dodatku są bardziej zorganizowane i mają większą samodyscyplinę. Wynikać to może z tego, że kobieta na kierowniczym stanowisku „musi” się wykazać, „musi” pokazać, że jest w tym dobra i na nie zasługuje. Niestety mężczyźni czując się bezpiecznie, nie są tak dobrymi pracownikami, jak kobiety.

4. Podejmowanie inicjatywy

Poprzez swoją komunikatywność kobiety potrafią częściej podejmować w pracy inicjatywę. Pracownicy pracują przez to lepiej i solidniej, ponieważ mają także jasno określone zadania, które są specjalnie dobrane do ich kwalifikacji i umiejętności.

5. Dążenie do realizacji wyników

Kobiety wydają się bardziej ambitne, co może wynikać również z zauważonego już dążenia kobiet do pokazania się z lepszej strony. Dzięki tej cesze zespoły kierowane przez kobiety osiągają lepsze wyniki w pracy, spełniają nałożone im normy, a nawet je przekraczają.

6. Praca nad rozwojem perspektywy strategicznej

Tylko w jednym punkcie spośród kompetencji przywódczych, kobiety osiągały troszeczkę gorsze wyniki od mężczyzn – w pracy nad rozwojem perspektywy strategicznej. Wydaje się, że będąc kobietą warto byłoby rozwijać właśnie tę cechę – umiejętność strategicznego myślenia i podejmowania większego ryzyka.
Udostępnij artykuł