Polskie tradycje związane z obchodami dnia Wszystkich Świętych

Polskie tradycje związane z obchodami dnia Wszystkich Świętych

W ostatnich latach 31. października wieczorem do drzwi naszych domów zaczynają pukać przebrane maluchy, które wzorem dzieci z amerykańskich filmów obchodzą Halloween. Warto jednak zastanowić się czy rzeczywiście musimy ściągać zwyczaje z Ameryki. Poza tym wiele osób twierdzi, że Halloweenowe przebieranki deprawują dzień 1 listopada, który jest w polskiej tradycji poświęcony pamięci zmarłych. Tym samym może warto dokładniej zapoznać się z naszymi, rodzimymi tradycjami, które są równie piękne, aczkolwiek zupełnie inne niż te z amerykańskich filmów.

Przygotowania do 1 listopada

Wprawdzie święto Wszystkich Świętych odbywa się 1 listopada, jednakże do tradycji należy uprzątanie grobów rodzinnych, które następuje nieco wcześniej. Często do sprzątania nagrobków zapraszani są wszyscy członkowie rodziny, począwszy od seniorów a na najmłodszych dzieciach skończywszy. Takie rodzinne sprzątanie, kupowanie wiązanek, kwiatów czy zniczy na groby uczą szacunku i pamięci o zmarłych oraz podkreślają i wzmacniają więzi rodzinne, które trwają pomimo śmierci jej członków. Wizyta na cmentarzu zawsze daje do myślenia, ponieważ to właśnie tam najbardziej czuje się obecność śmierci w naszym życiu. Warto o tym samemu pamiętać i uczyć tego następne pokolenia.

Dzień Wszystkich Świętych

W tradycji kościoła katolickiego zmarli, którzy są oficjalnie ogłoszeni błogosławionymi lub świętymi mają w kalendarzu dzień, kiedy ich wspominamy. Warto jednak zauważyć, że w nauczaniu kościoła znajduje się m.in. informacja, iż nie o każdym świętym wiemy. Według wiary chrześcijańskiej w niebie znajduje się wielu anonimowych świętych, którzy nie mają specjalnie dla nich przeznaczonego dnia, gdy są wspominani. Dla tych wszystkich, anonimowych świętych dniem wspomnienia jest święto Wszystkich Świętych. Tego dnia żywi odwiedzają zmarłych na cmentarzach, ustawiają wiązanki kwiatów oraz znicze, które symbolizują pamięć o nich. Jest to również jedyny dzień w roku, kiedy na cmentarzach odprawiana jest msza święta, w której uczestniczą żywi wierni w towarzystwie swoich najbliższych zmarłych. W polskiej tradycji Dzień Wszystkich Świętych to czas spokojnej zadumy i rozmyślania nad śmiercią oraz nad tym, co nas czeka w przyszłości. Ponadto jest to także dzień spotkań rodzinnych podczas, których najczęściej wspomina się zmarłych.

Odwiedziny na cmentarzach

W polskiej tradycji dnia 1 listopada odwiedza się cmentarze na których są groby zmarłych przyjaciół oraz rodziny. Jeśli jednak zdarzy się, że groby bliskich znajdują się gdzieś daleko wówczas można zapalić znicz pod krzyżem, który znajduje się na każdym cmentarzu. Ustawienie w tym miejscu znicza oznacza pamięć o tych wszystkich, których miejsca pochówku nie było nam dane odwiedzić. Na wielu cmentarzach wyznaczone są również miejsca, gdzie można ustawić znicz dla osób, które nie mają swoich grobów lub nie wiadomo gdzie one się znajdują. Tym samym na cmentarzach znajdują się np. pomniki upamiętniające żołnierzy poległych za ojczyznę. Coraz częściej w nekropoliach można również spotkać specjalnie przygotowane miejsca pamięci o dzieciach nienarodzonych lub utraconych. Jest to miejsce, gdzie rodzice po poronieniu mogą zapalić znicz swojemu nienarodzonemu maleństwu.

Sławne polskie nekropolie

Jedną z tradycji związanych z dniem Wszystkich Świętych jest kwesta na rzecz wybranych nekropolii. W zbiórkach prowadzonych na terenie cmentarzy zbierane są pieniądze na odnowienie starych nagrobków oraz utrzymanie zabytkowych cmentarzy. Na najsławniejszych polskich nekropoliach takich jak np. warszawskie Powązki kwestują artyści, politycy oraz ludzie znani z przestrzeni publicznej. Dzięki zebranym pieniądzom odrestaurowywane są najstarsze i najbardziej zniszczone nagrobki. Polski Dzień Wszystkich Świętych jest bardzo wyjątkowym świętem, z którym wiąże się wiele tradycji. Dzień ten uczy szacunku dla życia i śmierci oraz ukazuje jak ważne są więzi rodzinne. Warto zadbać o to, aby w naszych rodzinach był to również bardzo szczególny dzień, podczas którego znajdzie się czas na przemyślenia i wspomnienia, a nie tylko kolejny wolny dzień w kalendarzu. Agnieszka
Udostępnij artykuł