Rozwód z orzeczeniem o winie
Udostępnij Google News
Związki

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jedną z najważniejszych kwestii związanych ze sprawą rozwodową jest określenie czy podczas rozprawy sąd ma wskazać winnego rozpadu związku małżeńskiego czy też nie. Prośbę o orzeczenie winy można zamieścić w pozwie rozwodowym.

Orzeczenie winy

Podczas rozprawy rozwodowej sąd stwierdza, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd może ustalić, że:

 • winę ponosi jedno z małżonków,
 • winnymi rozpadu małżeństwa są oboje małżonkowie,
 • żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad związku.

Sąd może również nie umieszczać w wyroku informacji o winie, na zgodne żądanie obojga małżonków. W takim wypadku rozwód pociąga za sobą skutki takie jakby małżonkowie nie ponosili winy za rozpad małżeństwa.

Podstawy do orzeczenie o winie

Podczas rozprawy rozwodowej sędzia orzeka, która ze stron ponosi odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Podstawą do orzekania o winie jest zawinione działanie lub zaniechanie działań przez małżonka, jeśli narusza ono przepisy prawa i zasady współżycia społecznego mogącego prowadzić do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Do tego rodzaju działań można zaliczyć:

 • groźby;
 • odmowę współżycia małżeńskiego;
 • porzucenie współmałżonka bez powodu;
 • alkoholizm;
 • agresywne zachowania;
 • zdradę.

Trzeba jednakże pamiętać, że sąd nie uzna takich zachowań za zawinione, jeśli małżonek nie ma świadomości swojego zachowania np. z powodu choroby.

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie

Wnosząc do sądu pozew o rozwód z orzeczeniem o winie należy pamiętać, iż musi być ona dobrze udowodniona. Warto zatem zadbać o dowody, którymi mogą być:

 • zeznania świadków,
 • raporty policyjne,
 • dokumenty,
 • zaświadczenia z obdukcji lekarskich,
 • zdjęcia,
 • itp.

Dlaczego warto starać się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Określenie winnego rozpadu związku małżeńskiego w wyroku sądowym jest częstokroć głównym powodem przeciągania się rozpraw rozwodowych. Informacja wskazująca winnego rozpadu związku pociąga za sobą nie tylko skutki moralne, ale przede wszystkim prawne. Najważniejszym z nich jest obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego nie może starać się o alimenty od swojego niewinnego współmałżonka.

Jeśli oboje małżonkowie uznani zostaną za winnych, wówczas obowiązują ich przepisy prawne regulujące obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Natomiast małżonek uznany za niewinnego ma prawo starać się o alimenty od współmałżonka winnego zawsze, gdy jego status materialny ulegnie pogorszeniu – nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku (jak tego wymagają przepisy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie).

Warto przy tym zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka może trwać nawet do pięciu lat po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie rozwodowej, co nierzadko jest sporym obciążeniem dla małżonka zobowiązanego do uiszczania tej opłaty. Tym samym nie dziwi fakt usilnego dążenia bądź unikania orzeczenia o winie rozpadu małżeństwa przez poszczególne strony.

Agnieszka

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie