Jak rozpoznać sepsę u dziecka?

Jak rozpoznać sepsę u dziecka?

Sepsa jest uogólnioną reakcją zapalną organizmu. Wywołują ją zakażenia wirusowe, bakteryjne lub grzybicze. Nie jest to choroba, jednak stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia nawet dorosłego człowieka, jeśli natomiast dotyczy małego dziecka każdy błąd może nieuchronnie prowadzić do śmierci.

Na co zwracać uwagę?

  • Zakażenie organizmu postępuje powoli stąd często trudno jest rozpoznać sepsę i odpowiednio wcześnie rozpocząć właściwe leczenie.
  • Zwróć uwagę na temperaturę ciała pociechy. Jeśli jest powyżej 39 stopni i ciężko ją zbić koniecznie skontaktuj się z lekarzem.
  • Jeśli dziecko zdradza swoim zachowaniem dużo gorszy stan niż zazwyczaj. Przy zwykłych przeziębieniach dziecko bywa apatyczne, jednak po podaniu leków dolegliwości szybko ustępują. Przy sepsie maluch będzie również mało ruchliwy.
  • U niektórych dzieci pojawiają się wybroczyny, dlatego warto również obserwować skórę dziecka.
  • Mogą również pojawić się wymioty, niezborność oraz sztywność karku.

Jak leczyć sepsę?

Przede wszystkim pamiętać należy, że sepsa to nie choroba, więc nie ma na nią konkretnego lekarstwa. Najważniejsze jest możliwie jak najszybsze postawienie odpowiedniej diagnozy. Sepsę leczy się antybiotykami, im wcześniej zostaną podane tym chory ma większe szanse na przeżycie i uniknięcie powikłań. Bardzo ważne jest rozpoznanie głównego ogniska zakażania aby leczenie mogło być skuteczniejsze.

Badania diagnostyczne

Nie istnieją na tyle czułe badania diagnostyczne, które byłyby w stanie wykryć zakażenie septyczne. Niezwykle pomocne dla lekarzy są badania obrazowe takie jak USG, RTG czy TK. Wykonuje się również badania laboratoryjne, które mają na celu wykrycie i oszacowanie dysfunkcji narządowych jak również do ocenienia stopnia nasilenia reakcji zapalnej w organizmie.

Pamiętaj !

Jeśli u małego dziecka zauważysz jakiekolwiek objawy niepożądane, jeśli cokolwiek cię zaniepokoi koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Jeśli coś się dzieje w nocy lub w weekend możesz jechać bezpośrednio do szpitala żaden lekarz nie odmówi pomocy małemu dziecku jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba. Marta
Udostępnij artykuł