Odprawa emerytalna
Canva.com

Nie wiesz, czy przysługuje Ci odprawa emerytalna? Sprawdź!

Odprawa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jego stosunek pracy ustał właśnie w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
Reklama

Czy trzeba spełniać oba warunki?

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Ważne jest więc, aby był związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na świadczenie. Nie może to być więc na przykład wypowiedzenie umowy, na przykład tzw. dyscyplinarka. Ale już rozwiązanie umowy za porozumieniem stron tak. Należy wiedzieć, że przejście na emeryturę lub rentę następuje na podstawie decyzji organu rentowego. Nie ma znaczenia staż pracy w danej firmie ani rodzaj firmy czy jej wielkość. Nie ma także znaczenia rodzaj umowy o pracę (na czas nieokreślony czy określony) oraz wysokość etatu.

Ile razy można dostać odprawę?

Odprawa emerytalna
Canva.com

Odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje tylko raz. Wypłaca ją ostatni pracodawca przed przejściem na świadczenie emerytalne lub rentowe. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. W razie zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy odprawa jest wypłacana od każdego pracodawcy odrębnie – o ile umowy zostaną rozwiązane tego samego dnia. Odprawa jest wypłacana w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Oblicza się ją tak jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Reklama

Pracodawca i pracownik mogą też umówić się na korzystniejszy sposób ustalania wysokości odprawy. Wyższa odprawa przysługuje między innymi niektórym grupom zawodowym na przykład pracownikom samorządowym czy nauczycielom. Odprawa jest opodatkowana, ale nie są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Kto może dostać odprawę?

Należy wiedzieć, że odprawa przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Tym na umowie o dzieło czy zlecenia już nie. Otrzymuje się ją w dniu rozwiązania stosunku pracy. W świadectwie pracy powinien znajdować się zapis o wypłacie tego świadczenia. W razie opóźnień możemy domagać się odsetek.

Reklama
Autor - Paula Lazarek
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
p.lazarek@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama