Rodzina zastępcza wynagrodzenie - jak zostać rodziną zastępczą?
Udostępnij Google News
Dziecko

Rodzina zastępcza wynagrodzenie - jak zostać rodziną zastępczą?

Adopcja, czy rodzina zastępcza to dwie formy opieki nad małoletnim dzieckiem, które powołano z myślą stworzenia dzieciom normalnego, bezpiecznego, pełnego miłości domu. Różnica między nimi jest taka, że rodzic zastępczy sprawuje tylko opiekę nad dzieckiem, ale prawnie nie jest jego rodzicem, jak w przypadku adopcji. Jak zostać rodziną zastępczą i jakie warunki należy spełnić? Z czym wiąże się bycie rodzicem zastępczym?

Rodzice są, nie ma bezpieczeństwa

Dzieci, które możemy wziąć pod opiekę w ramach pieczy zastępczej mają swoich rodziców. Niestety, ze względu na uzależnienia, karalność lub nieporadność życiową nie są w stanie zajmować się swoimi dziećmi w sposób dla nich właściwy i bezpieczny. W związku z tym prawa rodzicielskie są ograniczone. Jednak, aby dzieci nie były w placówkach, w których wychowawcy nie są w stanie przy tak dużej ilości dzieci, stworzyć im właściwych warunków, stworzono instytucję rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza to również szansa dla dzieci, które są już starsze i często posiadające pewnego rodzaju zaburzenia i objawy niedostosowania społecznego i w związku z tym, praktycznie nie mają szans na adopcję.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Podobnie jak w przypadku adopcji, należy spełnić szereg warunków, aby móc zostać rodziną zastępczą. Rodzina zastępcza warunki mieszkaniowe, powinna mieć odpowiednie dla dziecka, tak aby miało miejsce i okoliczności, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi. Należy również dopełnić określonych formalności:

  • oświadczenie o należytym wykonywaniu zadań rodziny zastępczej
  • mają stały pobyt na terenie Polski
  • nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, ani nigdy nie byli (dotyczy to również zawieszenia władzy rodzicielskiej)
  • łoży na utrzymanie osoby najbliższej
  • cieszy się dobrym zdrowiem psychicznym i fizycznym
  • stać ich na utrzymanie dziecka oraz mają odpowiednie warunki mieszkaniowe
  • pozytywna opinia ośrodka pomocy społecznej

Wymogi te i formalności muszą dopełnić kandydaci niespokrewnieni i spokrewnieni. Co istotne w przypadku rodziny zastępczej, nie ma większego znaczenia czy pozostajemy w związku małżeńskim, czy jesteśmy osobami samotnymi. W pierwszym etapie rekrutacji pracownik ośrodka, przeprowadzi wywiad środowiskowy i oceni czy mamy warunki oraz możliwości do sprawowania opieki pieczy zastępczej. Po uzyskaniu oceny pozytywnej kandydaci udają się na specjalne szkolenie. I tutaj duże ułatwienie, dla rodziców zastępczych spokrewnionych, ponieważ Ci, mogą odbyć takie szkolenie już po ustanowieniu ich rodziną zastępczą. Po szkoleniu należy udać się do ośrodka adopcyjnego, celem wyboru dziecka. Jeżeli i dziecko i rodzice wyrażą chęć po zapoznaniu, wówczas przechodzimy do procedury sądowej. Należy złożyć wniosek o ustanowienie sądu opiekuńczego. Po pozytywnej rozprawie, która odbywa się w obecności biologicznych rodziców, jeżeli to oczywiście możliwe, dziecko trafia do rodziny zastępczej.

Rodzina zastępcza w rodzinie

Bardzo często zdarza się, że to członek rodziny zostaje rodzicem zastępczym małoletniego. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ dziecko zostaje z osobą, którą zna i której ufa. W Polsce najczęściej są to dziadkowie. Jak zostać rodziną zastępczą dla wnuka? Tak samo, różnica jest taka, że szkolenie odbywa się już po ustanowieniu nas rodziną zastępczą, a na procesie, ponieważ nie mamy dokumentów niezbędnych do kwalifikacji, to pracownicy socjalni są naszym zapewnieniem, że zajmiemy się wnukiem właściwie. Jeżeli sprawa jest pilna, starosta i rodzina, mogą spisać umowę cywilno-prawną, następnie to starosta w trybie pilnym załatwia wszelkie kwestie sądowe. Dziadkowie często boją się, że finansowo nie dadzą sobie rady z utrzymaniem wnucząt, w końcu koszt utrzymania dziecka jest wysoki. Na szczęście rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc od Państwa. Rodzina zastępcza wynagrodzenie, otrzymuje w zależności od statusu, czy jest to rodzina zastępcza zawodowa, czy taka, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego. Ci pierwsi mogą liczyć na wynagrodzenie w okolicach 2000 zł, natomiast drudzy 2600 zł.

Przykra prawda ze szczęśliwym zakończeniem

Większość dzieci pochodzi z rodzin patologicznych. Nawet u małych dzieci obserwuje się już pewne zachowania i naleciałości oraz zaburzenia. Dlatego bycie rodzicem czy to zastępczym, czy adopcyjnym to ciężki kawałek chleba. Jeżeli zastanawiacie się jak zostać rodziną zastępczą lub adopcyjną, musicie być świadomi trudności oraz tego, że czasem sama miłość nie wystarczy, konieczna będzie być może ciężka praca i wsparcie psychologa.

Jeżeli jednak uda się wam przezwyciężyć trudności, dacie temu młodemu człowiekowi coś, czego nie wynagrodzą mu żadne pieniądze. Rodzice zastępczy, często z czasem, chcą adoptować dziecko. Nie jest to proste, ich biologiczni rodzice często bronią się rękami i nogami przez zrzeczeniem się praw rodzicielskich. Za tym faktem, stoi smutna prawda, przekazywana przez pracowników ośrodków społecznych i MOPRów. Często w przypadku rodziców uzależnionych od alkoholu i narkotyków, gdzie nie wykazują chęci poprawy swojego życia, wręcz przeciwnie brak dziecka w domu jest dla nich wygodny, ponieważ wskutek wieloletniego nadużywania środków odurzających ich ośrodek uczuć wyższych nie funkcjonuje tak, jak u zdrowego człowieka. Rodzice ci, są często w stanie oddać swoje dziecko i zrzec się całkowicie praw za opłatą, czy to w pieniądzach, czy często w alkoholu. To smutne, a nawet przerażające. Oczywiście kupczenie dziećmi jest nielegalne. Jednak należy mieć świadomość, jak świat wygląda. Te smutne historie, które zdarzają się codziennie, mają jednak swoje szczęśliwe zakończenie. Dzieci finalnie, mają dobry, bezpieczny i kochający dom. A tego, nie można otrzymać, za żadne pieniądze świata.

Udostępnij Google News Komentarze

Polecane dla ciebie