Upadłość konsumencka – co to jest, kiedy występuje?

Upadłość konsumencka – co to jest, kiedy występuje?

Definicja upadłości konsumenckiej związana jest ściśle z przepisami polskiego prawa. Dokładnie zaś jej pełne brzmienie zostało wpisane do prawa w marcu 2009 roku. Upadłość taka oznacza, że dana osoba fizyczna nie jest zmuszona do zapłaty zobowiązań, jeśli oczywiście jej niewypłacalność nie jest zawiniona. Upadłość konsumencka dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Reklama

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Jak zostało już wspomniane, ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać poprzedzone niewypłacalnością niezawinioną. O upadłości zawiadamia sąd sam zainteresowany, czyli dłużnik. Sprawa zostaje rozwiązana najczęściej w przeciągu paru miesięcy. Jako przyczyny ogłoszenia upadłości można podać na przykład: wypadek, ciężką chorobę, utratę pracy i środków do życia. Sprawę taką założyć można w sądzie raz na 10 lat.

Czy to oznacza, że długi są całkowicie anulowane?

Nie jest tak do końca. Dłużnik zmuszony jest do przedstawienia całego swojego posiadanego majątku. Syndyk sądowy po ujawnieniu wszystkich posiadanych dóbr, przekazuje ich spis dalej do pełnoprawnej licytacji. Cały majątek zostaje sprzedany przez sąd, co pokryć ma długi wobec wierzycieli – choć w minimalnym stopniu.

Co jeśli brak majątku?

Kiedy cały majątek zostanie wyprzedany na dłużnika nakłada się pięcioletni plan spłaty zadłużenia.
Reklama
W tym okresie nie można pobierać pożyczek, kredytów czy kupować na raty. Wierzyciele wciąż spłacani są dzięki zarobkom dłużnika. Taki okres spłat wydłużyć można maksymalnie do 7 lat, czyli o 2 lata dłużej od podstawowego czasu.

Czy wniosek może nie zostać przyjęty?

Oczywiście sąd może w ogóle nie przyjąć wniosku związanego z upadłością konsumencką. Jednak przyczyny odrzucenia wniosku właściwie sumują się tylko do jednej: w ciągu ostatnich 10 lat wobec dłużnika było prowadzone już postępowanie upadłościowe. Następne postępowanie zwyczajnie według prawa nie może zostać przeprowadzone, w przypadku, w którym spłacono wcześniej całość lub część zobowiązań, zawarto układ, nie spłacono żadnych zobowiązań lub postępowanie to zostało z jakichś powodów wcześniej umorzone. To oznacza także to, że nawet, jeśli poprzedni wniosek został przyjęty, ale samo postępowanie następnie umorzone, to dłużnikowi i tak nie przysługuje „druga” szansa.
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama
Reklama