Przemoc w stosunku do dzieci – jak reagować, rodzaje

Przemoc w stosunku do dzieci – jak reagować, rodzaje

Przemoc kierowana w stosunku do dzieci jest jedną z najbardziej niezrozumiałych. Dziecko, niemogące się bronić, polegające na zdaniu dorosłych, jest w takiej sytuacji całkowicie bezbronne. Dlatego tak ważne jest, aby inne dorosłe osoby nie pozostawały wobec takiej przemocy biernie – jeśli możemy pomóc, pomóżmy. Mały gest, jeden telefon, krótka rozmowa z osobą krzywdzącą dziecko – niewiele potrzeba, aby zatrzymać ten proceder.
Reklama

Kiedy zauważono, że należy chronić dzieci?

Po raz pierwszy tematyką tą zainteresowano się na szeroką skalę dopiero w 1961 roku. Niejaki N. Kempe, ówczesny przewodniczący Amerykańskiej Akademii Pediatrii, zorganizował spotkanie – konferencję poświęconą krzywdzeniu dzieci przez dorosłych. Nosiła ona nazwę nowopowstałego, czy też nienazwanego dotąd, syndromu – Syndromu Dziecka Bitego (The Batterede Child Syndrom). Następnie ukuto termin „dziecka maltretowanego”, z angielskiego „maltrated child”, a ostatecznie pojęcie „nadużywania wobec dzieci” czyli znanego dziś ze słownictwa angielskiego „child abuse”. W Polsce używa się najczęściej terminu „przemocy wobec dziecka”.

Rodzaje przemocy wobec dziecka

Przemoc kierowana w stosunku do dzieci może mieć charakter przemocy psychicznej i fizycznej, czasami nosi znamiona obu z nich. W 1980 roku J. Garbarino opisał emocjonalne i psychologiczne maltretowanie dzieci – związane z tym relacje, genezę problemu i kwestie sporne.
Reklama
Rok wcześniej opisano również możliwość seksualnego wykorzystywania dziecka – ten rodzaj przemocy wobec dzieci wyodrębnił D. Finkelhor.

Co MY możemy zrobić?

Kiedy jesteśmy świadkami przemocy domowej wobec dziecka, należy niezwłocznie powiadomić policję i organy związane z pomocą w takich sytuacjach – na przykład opiekę społeczną. Warto zgłosić się także do fundacji, które pomogą dziecku i – najczęściej jego mamie – znaleźć odpowiednie schronienie (najczęściej to ojciec jest tym krzywdzącym rodzicem). Zawiadomienie już samej policji, pomoże maltretowanemu dziecku. Policja ma obowiązek wezwać pomoc społeczną. Następnie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dziecko zostanie oddzielone od osób je krzywdzących i wysłuchane. Zostanie mu przydzielona niezbędna pomoc psychologiczna. Cała sprawa zostanie dogłębnie zbadana, a jej finałem może być postawienie zarzutów o zaniedbanie dzieci.
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama
Reklama