Co to jest mobbing w pracy?

Co to jest mobbing w pracy?

Mobbing to działanie polegające na nękaniu i zastraszaniu pracownika. Wrogie zachowanie objawia się przede wszystkim przemocą psychiczną bądź fizyczną wobec ofiary. Tak naprawdę nie skategoryzowano mobbingu w czynach - mogą to być zarówno wyzwiska jak i uporczywe lekceważenie, krzyki czy bezpodstawne żądania oraz próba izolacji ofiary ze społeczności zawodowej. Często mobbing przejawia się poprzez ośmieszanie pracownika i plotkowanie na jego temat.
Co istotne, mobbing może stosować zarówno przełożony jak i współpracownik. Coraz częściej zauważa się również mobbing ze strony pracownika w stosunku do pracodawcy.

Kiedy występuje mobbing ?

O tym nieetycznym zachowaniu na gruncie zawodowym możemy mówić, kiedy działania takie trwają przez dłuższy czas i są systematyczne a wręcz z czasem narastają. By domagać się wymierzenia sprawiedliwości od strony prawnej, osoba, która padła ofiarą mobbingu musi udowodnić negatywne działania przez okres minimum sześciu miesięcy. Osoby, które stosują mobbing są zwykle silne psychicznie, kierują się żądzą władzy bądź wręcz przeciwnie – mają szereg kompleksów, są niepewne siebie i swoich atutów i poprzez znęcając się nad innymi chcą pokazać swoją sztuczną wyższość. W ten sposób oprawcy budują swój wyimaginowany świat, w którym rządzą i stają się ważni. Same ofiary są najczęściej słabe psychicznie, niepewne siebie i swoich wartości. Często zgadzają się również na złe traktowanie ze względu na dosyć niski status społeczny.

Jak się zachować ?

Jeśli zauważyłaś, że zachowania szefa bądź współpracowników podyktowane są mobbingiem staraj się być jak najlepszym pracownikiem – nie daj sobie wmówić, że jesteś nic nie warta. Swoje obowiązki wykonuj należycie tak, by nikt nie mógł Ci niczego zarzucić. Jeśli chcesz wejść na drogę sądową dobrze przygotuj się do rozprawy. Zbieraj dowody, porozmawiaj z innymi pracownikami firmy – być może ktoś również ma podobny problem i może okazać się nieocenionym wsparciem. Jeśli działania mobbera wpłynęły niekorzystnie na Twoją psychikę nie bój się skorzystać z pomocy psychologa bądź psychiatry. Wiedz, że na terenie Polski działają organizacje antymobbingowe, do których także możesz zwrócić się o pomoc. Natalia
Udostępnij artykuł