Prawo spadkowe – dziedziczenie na podstawie testamentu
Udostępnij Google News
Finanse

Prawo spadkowe – dziedziczenie na podstawie testamentu

Rozróżniamy dwa rodzaje i możliwości dziedziczenia. Jednym z nich jest dziedziczenie ustawowe, a drugim dziedziczenie testamentowe. W przypadku dziedziczenia ustawowego, wszystkie prawa i obowiązki związane ze spadkiem przekazywane są kolejno spokrewnionym osobom. W pierwszej kolejności dziedziczą osoby z I linii dziedziczenia, później z II linii i tak dalej, aż do skończenia linii dziedziczenia, czyli braku osób, które mogłyby spadek przyjąć. Wtedy spadkobiercą danej osoby zostaje Skarb Państwa bądź gmina, w której dana osoba mieszkała.

Jak to jest z dziedziczeniem testamentowym?

W przypadku dziedziczenia testamentowego to dana osoba stwierdza i nakazuje, kto będzie jej prawdziwym spadkobiercą. Nie mamy tutaj do czynienia z dziedziczeniem rodzinnym, lecz osoba pisząca testament wskazać może, jako swoich spadkobierców zupełnie obce osoby.

Osobę, która sporządza testament, nazywa się w prawie testatorem.

Każdy może sporządzić swój własny testament. Ustawa definiuje tutaj, że jeśli zapoznaliśmy się z prawem dziedziczenia ustawowego i zgodnie z naszą wolą chcemy zmienić pewne zapisy swojej własnej sytuacji prawnej, możemy to zrobić.

Czy testament jest zawsze ważny?

Prawo dziedziczenia testamentowego jest silniejsze od prawa dziedziczenia ustawowego. W tym sensie to, co zapisane w testamencie musi zostać przyjęte przez wszystkich spadkobierców, po śmierci testatora. Jest tutaj tylko jeden wyjątek stanowiący o przymusie wypłacania z środków testatora pewnej części spadku osobie wskazanej – związane jest to z instytucją zachowku.

Czy można odrzucić zapisy testamentu?

Jeśli zostaliśmy wytypowani, jako spadkobiercy, a spadku przyjąć nie chcemy, to jak najbardziej możemy się go wyrzec. Jeśli jednak pragniemy dochodzić swoich praw, jako spadkobiercy ustawowi, podczas, gdy w testamencie zostały sporządzone inne zapisy, to niestety nie będzie to możliwe.

Również sama osoba sporządzająca testament ma możliwość jego późniejszych zmian lub odrzucenia całości. Wymagane jest tylko skreślenie danych zapisów, wyraźne zaznaczenie o zmianie testamentu lub zniszczenie dokumentu. Testator nie musi wskazywać przy tym powodów swojego postępowania, ma do tego całkowite prawo.

Jak można sporządzić testament i kiedy jest on ważny?

Testament sporządzić można w formie ustnej lub pisemnej. Forma pisemna jest bardziej trwała i, w tej formie powinno się testament pozostawiać. Jednak w sytuacji nagłego zagrożenia życia czy rychłej śmierci, obowiązuje również testament ustny. Musi on zostać wygłoszony w obecności, co najmniej trzech świadków, aby zachował swoją moc prawną. Ustawa nie definiuje ilu świadków może towarzyszyć testatorowi maksymalnie, więc może być ich nieokreślona liczba.

Trzy rodzaje testamentów pisemnych

Jeśli testament sporządzany jest pisemnie, to może on przybrać jedną z trzech form:

  • Testament holograficzny – tradycyjna metoda sporządzania testamentu o takiej samej mocy prawnej, co testament notarialny. Osoba sporządzająca testament może to zrobić w zaciszu swojego domu. Wymagane jest jedynie, aby testament sporządzony został pismem odręcznym. Na testamencie musi pojawić się także data jego sporządzenia oraz czytelny podpis.
  • Testament spisywany u notariusza – testament, jako akt notarialny, spisywany jest u notariusza w kancelarii prawnej. Ma on taką samą moc prawną, jak inne formy testamentu.
  • Testament alograficzny – testament spisywany przez protokół, poprzez ustne przekazanie wszystkich informacji spadkowych w obecności dwóch świadków, w tym burmistrza, prezydenta miasta, wójta, starosty, sekretarza powiatu czy marszałka województwa.

Wszystkie powyższe formy testamentów są tak samo ważne pod względem prawnym.

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie