Nabycie spadku – ile to kosztuje?

Nabycie spadku – ile to kosztuje?

Spadek to dla wielu osób bardzo delikatne zagadnienie. Rozmowa o nim to często duży problem. Stąd też w momencie śmierci pojawia się sporo kłopotów w przejęciu spadku. Dziś piszemy, za co przyjdzie Ci zapłacić podczas regulowania spraw związanych z dziedziczeniem.
Reklama
  1. Nabycie spadku w sądzie
Śmierć bliskiej osoby nie jest podstawą do przejęcia jej majątku. Nabycie spadku musi zostać potwierdzone przez sąd. Opłata za rozpatrzenie sprawy jest zryczałtowana i wynosi 50 zł. Należy ją uiścić podczas składania wniosku o nabycie spadku. Wniosek trzeba złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego sądu, ponieważ często zdarza się, że wniosek kierowany jest do sądu właściwego dla miejsca zameldowania, co jest błędem o ile miejsce zameldowania i zamieszkania spadkodawcy się nie pokrywa.
  1. Podział spadku w sądzie
Po uzyskaniu sądowego potwierdzenia nabycia spadku, spadkodawcy składają wniosek o podział spadku.
Reklama
Opłata za sądowy podział spadku jest również stała i nie zależy od ilości spadkobierców ani wielkości majątku. Jeśli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, wówczas opłata sądowa wynosi 300 zł. Jeśli jednak nie ma zgody między spadkobiercami i to sąd musi zdecydować o podziale masy spadkowej, wówczas opłata jest wyższa i wynosi 500 zł.
  1. Notarialne poświadczenie dziedziczenia
Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest odpowiednikiem sądowego potwierdzenia nabycia spadku. W tym wypadku spadkobiercy muszą zgłosić się do notariusza, który wystawi odpowiedni dokument. Opłata za poświadczenie nabycia spadku jest stała i wynosi 61,50 zł. Przed wystawieniem dokumentu notariusz sporządza jeszcze protokół dziedziczenia, który kosztuje 123 zł. Jeśli zmarły pozostawił testament, wówczas konieczne jest spisanie protokołu otwarcia testamentu.
Reklama
Koszt tego dokumentu to 61,50 zł. Na koniec należy pamiętać o konieczności zrobienia odpisu dokumentów. Każdy odpis to koszt 7,38 zł. Odpis posiada notarialne potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dzięki czemu staje się dokumentem, który może być prawnie wykorzystany do wszelkich spraw, gdzie jest on wymagany. Niezależnie od tego w jakiś sposób zostanie potwierdzone nabycie spadku warto być przygotowanym na pokrycie wszelkich kosztów. Dobrze jest również wcześniej umówić się z innymi spadkobiercami odnośnie podziału majątku, ponieważ pozwoli to szybko i bez przeszkód przejąć pozostały po zmarłym majątek.   Źródło zdjęcia: pixabay.com
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama
Reklama