Jak wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka?
Udostępnij Google News
Urlop

Jak wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka?

Paszport jest jednym z najważniejszych dokumentów tożsamości, które wydają uprawnione do tego organy danego państwa. Potrzebny jest jedynie w przypadku chęci opuszczenia kraju, nawet jedynie na wakacje. Paszportu nie potrzebują jednak obywatele Unii Europejskiej poruszający się właśnie po terenie Unii. W niektórych państwach, w których wymagane jest przedstawienie paszportu należy również okazać wizę wjazdową.

Co potrzebne będzie do wypełnienia wniosku o paszport?

Wniosek taki dostaniemy w każdym urzędzie paszportowym. Zawiera on ledwie parę stron. Wypełniamy go drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć odpowiednią kolorową fotografię. Wypełniający wniosek musi również posiadać przy sobie dowód osobisty, który przedstawi urzędnikowi. Wypełniając odpowiednie rubryki należy pamiętać, aby nie wychodzić za rozrysowane linie, szczególnie ważne jest to w przypadku składania podpisu.

Jakie zdjęcie do paszportu?

  • Przyjmowane są zdjęcia w wielkości 35x45 mm
  • Zdjęcie należy wykonać w ostatnich 6-ciu miesiącach od dnia składania wniosku
  • Zdjęcie musi być ostre, przedstawiać twarz danej osoby na jasnym, najlepiej białym tle, z dobrze dobranym balansem kolorów
  • Twarz na fotografii powinna zajmować ok. 70-80% powierzchni zdjęcia
  • Nie wolno fotografować się z okularami przeciwsłonecznymi czy nakryciami głowy (chyba, że wynika to z niepełnosprawności – np. wada wzroku lub z wyznawanej religii – odpowiednie nakrycie głowy)

Co jeszcze może być potrzebne przy składaniu wniosku?

Studenci powinni przygotować swoje legitymacje studenckie, ponieważ uprawnieni oni są do znacznej ulgi w opłacie za przygotowanie dokumentu. Należy również przed złożeniem wniosku uiścić wspomnianą opłatę i urzędnikowi pokazać dowód wniesienia opłaty.

Terminy ważności i ważne daty

  • W przypadku osób pełnoletnich oraz osób powyżej 13-tego roku życia paszport ważny jest 10 lat
  • W przypadku paszportów wydawanych małoletnim do 13-tego roku życia paszport ważny jest 5 lat
  • Paszport tymczasowy ważny jest nie dłużej niż 12 miesięcy
  • Paszport gotowy jest do odbioru w ciągu jednego miesiąca czyli ok. 30 dni, należy odebrać go osobiście
  • Paszport tymczasowy może być udostępniony do odbioru nawet tego samego dnia. Wydawany jest on w przypadkach naglących np. przymus wyjazdu na pogrzeb członka rodziny

Opłaty za wydanie paszportu

Wydanie paszportu kosztuje 140 zł. W przypadku osób uprawnionych do ulgi cena ta wynosi 70 zł (ulga 50%). Z ulgi mogą skorzystać: studenci, uczniowie, renciści, emeryci, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z zasiłków, kombatanci, ofiary wojny i osoby przebywające w domach opieki społecznej. Jeśli jednak pragniemy wyrobić jedynie paszport tymczasowy, to koszt wyniesie 30 zł. Taka sama cena dotyczy wyrobienia paszportu dla dziecka do 13-tego roku życia. Czasami pobiera się opłatę pełną w wysokości 60 zł za wyrobienie paszportu tymczasowego, ale jedynie wtedy, gdy biurokracja zwycięża a rodzic zapomni legitymacji dziecka i nie przedstawi jej urzędnikowi. W przypadku dzieci, które ukończyły już 13-ty rok życia, ale nie zdobyły jeszcze pełnoletności, również opłata wynosi 140 zł (bez okazania legitymacji).

Wydanie paszportu jest darmowe dla osób, które ukończyły 70-ty rok życia.

Składanie wniosku za granicą

Osoby przebywające za granicą również mogą złożyć wniosek o wyrobienie polskiego paszportu. Powinny to zrobić w najbliższym sobie miejsca zamieszkania konsulacie Polski. Należy wtedy również przygotować wszelkie powyższe dokumenty, najbardziej zaś zadbać o dokumenty potwierdzające tożsamość i polskie obywatelstwo. W przypadku ubiegania się o paszport poza granicami kraju, gdy dana osoba zmieniła swoje nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa, powinna ona również przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa.

Więcej o paszporcie dla dzieci

Dziecko, które skończyło 5. rok życia powinno towarzyszyć rodzicowi przy składaniu wniosku o wydanie paszportu.

Odebrać paszport może już sam rodzic. Potrzebny będzie również pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna o wydanie paszportu oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów. Podpis dziecka wymagany jest na paszporcie jedynie po ukończeniu przez nie 13-tego roku życia.

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie