Kraje i wizy

Do jakich krajów można wjechać bez paszportu? Do jakich z wizą?

Zasady odpraw i wjazdów do poszczególnych państw regulowane są przede wszystkim przez kraj pochodzenia danej osoby. Aby dowiedzieć się szczegółowych informacji o wjeździe do danego, wybranego przez nas kraju warto w ostateczności skontaktować się z przedstawicielem dyplomatycznym danego kraju lub z urzędem konsularnym kraju, do którego chcemy się udać.

Gdzie Polak musi mieć wizę

W przypadku niektórych państw niemożliwe jest wjechanie na ich terytorium nie tylko bez paszportu, ale również bez odpowiedniej wizy. Polacy muszą podróżować z wizą na przykład do: USA, Afganistanu, Algierii, Angoli, Australii, Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chin, Indii, Iraku, Indonezji, Senegalu, Wietnamu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Podróż bez paszportu w Unii Europejskiej

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy nie muszą okazywać paszportu przy przejeździe do danego, innego kraju członkowskiego. Szczególnie ma tutaj zastosowanie Układ z Schengen. Wszystkie państwa, które podpisały porozumienie znoszą kontrolę przejazdu osób przekraczających granice danego kraju. Co trzeba wiedzieć: niektóre państwa należące do Strefy Schengen nie są członkami Unii Europejskiej. Należy również wiedzieć, że niektóre kraje członkowskie Unii są jedynie sygnatariuszami porozumienia z Schengen. To oznacza, że owszem zobowiązują się do przestrzegania zawartej umowy, ale jednocześnie jeszcze jej nie ratyfikowały.

Członkowie Unii Europejskiej – gdzie wjedziemy bez paszportu

Bez paszportu Polacy mogą wjechać na terytorium następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandii, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Polacy mogą wjechać na terytorium również krajów z UE, które jedynie są sygnatariuszami umowy z Schengen: Bułgaria, Chorwacja i Cypr.

Terytoria specjalne państw UE

Nie wszystkie dodatkowe terytoria należące do państw Unii również związane są polityką Unii. Wyłącza się z tego terytoria specjalne należące do Cypru, Danii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Państwa ze strefy Schengen

Polacy mają również możliwość wjazdu bez paszportu do następujących państw, które współpracują z Unią Europejską lub podpisały umowy układu z Schengen. Do krajów tych należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Pozostałe państwa bez kontroli granicznej

Polacy nie zostają kontrolowani również na granicy Watykanu, San Marino i Monako. Również do Albanii można wyjechać jedynie okazując dowód osobisty. To samo tyczy się Estonii, Gruzji, Macedonii czy Rumunii.
Udostępnij artykuł