Rodzaje urlopów dla rodziców
Udostępnij Google News
Finanse

Rodzaje urlopów dla rodziców

Jeszcze do niedawna młoda mama mogła wziąć kilka tygodni urlopu macierzyńskiego, a potem miała do wyboru urlop wychowawczy albo powrót do pracy. Obecnie może skorzystać z połączonego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego  a urlop wychowawczy udzielany jest na nowych zasadach. Kolejną zmianą jest to, że opiekę nad maluchem może sprawować również tata lub inny członek rodziny. Zobacz co warto wiedzieć o urlopach rodzicielskich.

Urlop macierzyński

Do końca marca 2016 roku urlop macierzyński składał się z dwóch części – podstawowej i dodatkowej. Mama jednego dziecka miała prawo do 20 tygodni urlopu podstawowego, a mama bliźniąt do 31 tygodni. Po wykorzystaniu tego czasu mogła wziąć urlop dodatkowy w wymiarze odpowiednio 6 lub 8 tygodni. Od 1. kwietnia urlop dodatkowy został włączony do urlopu rodzicielskiego (o którym mowa poniżej). Urlop macierzyński przysługuje mamie, która podczas porodu podlega ubezpieczeniu. Podczas jego trwania ma prawo do zasiłku w wysokości 100% pensji.

Urlop ojcowski

Tata nowonarodzonego dziecka ma prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. W tym czasie, podobnie jak mamie w czasie urlopu macierzyńskiego, przysługuje mu zasiłek w wysokości 100% pensji.

Urlop rodzicielski

Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać oboje rodzice, aczkolwiek w większości wypadków biorą go mamy. Po wejściu w życie zmian, urlop wynosi 32 tygodnie dla rodziców jednego dziecka oraz 34 w przypadku rodziców nowonarodzonych bliźniąt. Urlop rodzicielski może być wykorzystany zaraz po urlopie macierzyńskim lub w późniejszym terminie. Podczas urlopu rodzicielskiego tata lub mama otrzymują zasiłek w wysokości 60% pensji. Jeśli zdecydujesz się zaraz po urlopie macierzyńskim wykorzystać urlop rodzicielski – za 52 tygodnie w wypadku urodzenia jednego dziecka lub 65 w przypadku bliźniąt, ZUS płaci 80% pensji.

Urlop wychowawczy

Na urlop wychowawczy może iść zarówno mama jak i tata. Rodzice mogą się nim dzielić lub przebywać na nim równocześnie. Urlop wychowawczy przysługuje osobom o stażu pracy nie krótszym niż 6 miesięcy. Maksymalna długość urlopu to 36 miesięcy. Urlop wychowawczy jest bezpłatny, ale rodzicowi na nim przebywającemu przysługuje ubezpieczenie. Zgodnie z przepisami rodzic na urlopie wychowawczym może również dorobić, z tym zastrzeżeniem, że praca nie może przeszkadzać w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Z założenia urlopy rodzicielskie są kierowane do obojga rodziców lub jak w przypadku urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego – tylko do jednego z nich. Niemniej jednak przepisy pozwalają na wykorzystanie urlopów również przez inne osoby, jeśli sytuacja tego wymaga. Tym samym tata, babcia lub inny członek rodziny może starać się o możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego w przypadku, gdy mama nie może zająć się dzieckiem z powodu choroby, przebywania w szpitalu lub śmierci.

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie