Windykacja – co musisz wiedzieć
Udostępnij Google News
Finanse

Windykacja – co musisz wiedzieć

Polacy często biorą pożyczki, kredyty czy robią zakupy na raty.  Większość z nas reguluje terminowo swoje należności. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy nie można zapłacić kolejnej raty i pojawia się zadłużenie. Jeśli nie jest ono uregulowane w terminie, wówczas wierzyciel może rozpocząć proces windykacji.

Czym jest windykacja?

Windykacja to nic innego jak dochodzenie roszczeń na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Duże instytucje finansowe takie jak np. banki czy firmy pożyczkowe posiadają w swoich strukturach działy windykacji, które zajmują się ściąganiem należności. Mniejsze przedsiębiorstwa często korzystają z oferty firm windykacyjnych lub specjalizujących się w takich działaniach kancelarii prawnych.

Jak zaczyna się proces windykacji?

Jeśli nie opłacimy jednej lub kilku rat kredytu lub nie zapłacimy rachunków, może zostać wszczęty proces windykacji. Zazwyczaj rozpoczyna się on od wysłania ponaglenia do zapłaty. Monitem jest również telefon od wierzyciela lub jego przedstawiciela. Warto wiedzieć, że w niektórych instytucjach monity są płatne. Każde ponaglenie wysłane na adres dłużnika lub wykonany do niego telefon podnosi  wysokość zadłużenia. Informacja na temat odpłatności za monity powinna znaleźć się w umowie pożyczki lub kredytu, bądź też w pismach dotyczących spłaty należności wysyłanych przez windykatora.

Windykacja polubowna – co to takiego?

Proces windykacji można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest windykacja polubowna. Polega ona na negocjacjach między wierzycielem a dłużnikiem lub ich przedstawicielami, dotyczących spłaty zadłużenia. Jeśli dłużnik wykazuje chęć uregulowania swoich zobowiązań, bardzo często dochodzi do ugody. Zazwyczaj polega ona na rozłożeniu na raty spłaty należności albo dostosowaniu harmonogramu rat do możliwości finansowych dłużnika.

Windykacja sądowa – kiedy jest konieczna?

Kiedy dłużnik nie chce porozumienia, wówczas wierzyciel może oddać sprawę do sądu. Podczas rozprawy sąd może wydać nakaz spłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności. Na podstawie takiego dokumentu wierzyciel może udać się do komornika, a ten zacznie procedurę ściągania należności.

Czym różni się windykator od komornika?

Windykator jest często utożsamiany z komornikiem, jednak jest to duży błąd. Komornik jest urzędnikiem państwowym i posiada uprawnienia, których nie ma windykator. Windykator może wysyłać monity, negocjować warunki spłaty lub skierować w imieniu wierzyciela sprawę zadłużenia do sądu. Nie ma jednak uprawnień do zajmowania pieniędzy znajdujących się na koncie czy zabezpieczania i sprzedawania przedmiotów na rzecz spłaty długów. Tego typu uprawnienia posiada tylko komornik.

Kiedy windykator narusza prawo?

Większość windykatorów zarówno tych pracujących w instytucjach finansowych jak i tych z firm windykacyjnych działa w granicach prawa. Niekiedy jednak pojawiają się również osoby ściągające długi w sposób niezgodny z prawem. Warto wiedzieć, że na niezgodne z prawem działanie windykatora można złożyć skargę. Takie działania jak nachodzenie w domu, zastraszanie, zabieranie wartościowych przedmiotów z mieszkania, pobieranie pieniędzy bez pokwitowania czy informowanie o zadłużeniu osób trzecich naruszają prawo, a tym samym można je zgłaszać na policję.

Udostępnij Google News Komentarze

Polecane dla ciebie