Prawa pacjenta – Prawo do dyskrecji i informacji

Prawa pacjenta – Prawo do dyskrecji i informacji

Choć większość z nas nawet o tym nie wie, to istnieje lista Praw Pacjenta, których muszą przestrzegać pracownicy wszystkich jednostek medycznych. Niezależnie od tego czy odwiedzimy prywatny gabinet stomatologiczny, przychodnię lekarza rodzinnego czy ogromny szpital klinicznych, w zakresie dyskrecji i dostępu do informacji mamy takie same prawa.
Reklama
Prawo do informacji Każdy pacjent lub prawny opiekun pacjenta, jeśli jest on np. nieletni czy ubezwłasnowolniony, ma prawo do rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz ma obowiązek przekazania informacji o wszystkich możliwościach diagnostyki oraz terapii, jaka jest dostępna. Należy przy tym zaznaczyć, że powinien on również udzielić dokładnych informacji dotyczących ryzyka oraz możliwych następstw zarówno pozytywnych jak i negatywnych związanych z diagnostyką i terapią. Prawo do dysponowania informacjami dotyczącymi stanu zdrowia Poza prawem do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjent ma również prawo do dowolnego dysponowania nimi. To pacjent udziela zgody na ujawnianie danych o swoim stanie zdrowia konkretnym osobom. Może również zakazać informowania kogokolwiek o swoim stanie. W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie wrazić zgody na przekazywanie informacji np. jest nieprzytomny, wówczas lekarz może udzielić informacji najbliższej rodzinie – rodzicom, współmałżonkowi, dzieciom, rodzeństwu lub opiekunowi prawnemu. Prawo do dyskrecji Każdy pacjent ma prawo do utrzymania jego danych zdrowotnych w tajemnicy. Dlatego też informacje dotyczące stanu zdrowia nie mogą być w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym również pracownikom placówki bezpośrednio nie związanym z pacjentem. Dane zdrowotne udostępniane w celach statystycznych Dane dotyczące stanu zdrowia, a dokładniej chorób lub schorzeń mogą być udostępniane w celach statystycznych. Jeśli są dalej przekazywane wówczas pracownik służby zdrowia udostępnia informacje dotyczące schorzenia bez podania danych personalnych pacjenta. W przypadku, gdy niezbędne są dane osobowe, pacjent musi wyrazić zgodę na ich ujawnienie.
Reklama
Przechowywanie i udostępnianie kart informacji medycznej Bardzo ważną informacją może być również fakt udostępniania kart medycznych. Jednostki medyczne na życzenie pacjenta lub osoby upoważnionej mają obowiązek udostępnienia oryginału dokumentacji do wglądu a w razie konieczności wykonania kopii. Za kopię dokumentacji może być pobierana opłata. Zgodnie z prawem dokumentacja medyczna jest przechowywana przez 20 lat od dokonania ostatniego wpisu. Informacje o stanie zdrowia należą do danych wrażliwych, dlatego podlegają ścisłej ochronie. O ich ujawnieniu decyduje osobiście pacjent. Jeśli prawo do informacji i dyskrecji zostanie w jakikolwiek sposób naruszone wówczas, pacjent może wnieść skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama
Reklama