Abonament RTV
Canva.com

Abonament RTV w 2023 roku. Kto musi płacić, kto jest zwolniony i ile to kosztuje?

Abonament RTV jest obowiązkowy dla posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radiowych. Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową - bez względu na liczbę takich odbiorników w tym samym gospodarstwie domowym. Rejestruje się je w placówkach Poczty Polskiej lub na stronie internetowej Poczty Polskiej w ciągu 14 dni od momentu wejścia w ich posiadanie.
Reklama

Ile kosztuje abonament RTV w 2023?

Podstawowa stawka za miesiąc w 2023 roku to 8,70 zł za radioodbiornik lub 27,30 zł za korzystanie z odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego. Osoby, które płacą abonament z góry za cały rok lub okres dłuższy niż miesiąc, korzystają ze zniżek.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentu RTV?

Abonament RTV
Canva.com

Natomiast z płacenia abonamentu zwolnione są osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. Także te, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku, osoby z niepełnosprawnością, pobierające świadczenie przedemerytalne, pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy.

Reklama

Ponadto osoby spełniające kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni.

Należy też wiedzieć o tym, że po śmierci osoby, na którą zarejestrowany był odbiornik, konieczne jest zgłoszenie zmiany danych w zgłoszeniu rejestracyjnym na poczcie. Możliwe jest przepisanie odbiornika na innego domownika albo jego wyrejestrowanie. Upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej mogą kontrolować, czy w domu czy samochodzie znajdują się odbiorniki radiowe lub telewizyjne z możliwością odbioru sygnału, czy są zarejestrowane i opłacane. Jeśli nie, mogą nałożyć kary. Kontrola może być przeprowadzona za zgodą właściciela (ma on prawo jej się sprzeciwiać).

Reklama

Co zrobić, jeśli nie płaciliśmy abonamentu?

Osoby, które mają zaległości w opłacie, mogą złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości. Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Wówczas, kiedy przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Dokumenty

Należy wiedzieć, że osoby uprawnione do bezpłatnego abonamentu RTV muszą dokonać zgłoszenia na poczcie. Wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych oraz przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienie, na przykład decyzję ZUS. Zwolnienie obowiązuje od następnego miesiąca. Warto też dodać, że opłaty za abonament telewizyjno-radiowy zmieniają się co roku.

Reklama
Autor - Paula Lazarek
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
p.lazarek@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama