Jak napisać wypowiedzenie i zakończyć pracę?

Jak napisać wypowiedzenie i zakończyć pracę?

Pisanie wymówienia z pracy może nie być tak proste jak wydaje się to na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim musimy generalnie znać nasze prawa oraz obowiązki oraz odświeżyć sobie informacje na temat naszej umowy o pracę. Z drugiej strony warto również wcześniej porozmawiać z przełożonym i wyjaśnić mu sytuację oraz to dlaczego chcemy opuścić daną firmę.
Nie warto przy kończeniu współpracy „robić” sobie wrogów, lepiej zawsze najpierw poinformować kogoś piętro wyżej o tym, że zamierzamy takie wypowiedzenie przedłożyć. Po zakończeniu współpracy możemy firmę poprosić o wystawienie stosownych referencji. Jak więc napisać takie wypowiedzenie?

Układ wymówienia umowy o pracę

W wymówieniu umowy o pracę, jak w każdym piśmie urzędowym winny znaleźć się informacje o miejscowości i dacie oraz dane nadawcy (czyli nas) oraz adresata (naszej firmy, szefa). Następnie umieszczamy nagłówek informujący o rodzaju pisma, które chcemy przedłożyć np. „Rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”. W części głównej wypowiedzenia podajemy powód naszej decyzji oraz określamy nasze stanowisko, a także datę przyjęcia nas na to stanowisko. Na końcu podpisujemy nasz dokument oraz również zostawiamy miejsce na podpis przełożonego. Ponownie także osoba podpisująca dokument powinna wpisać datę podpisu.

Kiedy mogę wymówić pracę?

Przed przystąpieniem do napisania wypowiedzenia musimy sprawdzić czy w ogóle możemy zrezygnować z pracy w tak łatwy sposób. Przejrzyjmy w tym celu naszą umowę o pracę. Wypowiedziane mogą zostać:
  • Umowy o pracę na czas nieokreślony
  • Umowy o pracę na czas próbny
  • Umowy o pracę na czas określony tylko w przypadku zawarcia w nich klauzuli o tym, że istnieje taka możliwość. Dodatkowo taka umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż pół roku.

Okres wymówienia

W naszej umowie o pracę powinniśmy także znaleźć zapis o tym, kiedy możemy złożyć wymówienie o pracę. Oczywiście nie jest tak, że po złożeniu wymówienia natychmiast przestajemy pracować w firmie. Musi ona także mieć „swój” czas na załatwienie wszystkich pilnych spraw oraz zorganizowanie nowej kadry.Dlatego jeśli już myślimy o odejściu z pracy w przyszłości sprawdźmy jaki czas po wypowiedzeniu będziemy musieli jeszcze do pracy uczęszczać.
Udostępnij artykuł