Rozdzielność majątkowa, intercyza – wady i zalety

Rozdzielność majątkowa, intercyza – wady i zalety

Intercyza to słowo, które wszyscy znamy, ale większość z nas nie do końca wie na czym ona polega. Bywa, że podpisanie dokumentu o rozdzielności majątkowej jest dobrym zabezpieczeniem interesów małżonków, dlatego warto wiedzieć coś więcej o tej specjalnej umowie.

Czym jest intercyza?

Intercyza to rodzaj umowy, którą podpisują narzeczeni lub małżonkowie. Na jej podstawie regulowane są stosunki majątkowe małżonków. Intercyza najczęściej podpisywana jest przed ślubem i wchodzi w życie z dniem zawarcia ślubu. Jednak warto pamiętać, ze dokument ten może być również podpisany w trakcie trwania małżeństwa.

Procedura podpisywania intercyzy

Umowa regulująca stosunki majątkowe małżonków musi być podpisana w urzędzie notarialnym. W obecności notariusza narzeczeni lub małżonkowie podpisują wynegocjowaną umowę. Niezbędne do tego są dowody tożsamości obojga partnerów, a w razie intercyzy podpisywanej w trakcie trwania małżeństwa należy dostarczyć również akt małżeństwa. Koszt umowy majątkowej jest uzależniony od tego, kiedy zostaje podpisana. Jeśli intercyzę podpisują narzeczeni, wtedy procedura ta kosztuje ok. 530 zł. Jeśli do podpisania umowy dochodzi w trakcie trwania małżeństwa wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości majątku współmałżonków.

Zalety intercyzy

Podpisanie intercyzy ma wiele zalet. Przede wszystkim każde z małżonków może samodzielnie dysponować swoim majątkiem osobistym. Jest to szczególnie korzystne w przypadku osób, które przed zawarciem związku małżeńskiego już dorobiły się jakiegoś majątku i nielubiących uczucia zależności od drugiej osoby. Ponadto w przypadku rozwodu taka umowa pozwala zabezpieczyć się przed szarpaniną o podział majątku. Umowa o rozdzielności majątkowej jest także korzystna wtedy, gdy jedno z małżonków ma problemy finansowe. W takim wypadku wierzytelności ściągane są z majątku osobistego zadłużonego małżonka, zaś majątek drugiego zostaje nienaruszony. Na podpisanie intercyzy decydują się również przedsiębiorcy, którzy za długi firmy odpowiadają własnym majątkiem. W przypadku braku umowy majątkowej między małżonkami, pieniądze na poczet zadłużenia firmy mogą być ściągane z majątku wspólnego. Warto również zdecydować się na podpisanie intercyzy w przypadku, gdy jedno z małżonków wykonuje zawód, w którym za popełnione błędy odpowiada się własnym majątkiem. Do takich zawodów należą m.in. notariusz czy agent ubezpieczeniowy.

Wady intercyzy

Jak każda umowa, również intercyza ma swoje wady, o których należy pamiętać podejmując decyzję o jej zawarciu. Przede wszystkim rozdzielność majątkowa uniemożliwia małżonkom wspólne zadłużenie się np. zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Ponadto każdy małżonek chcąc wziąć kredyt lub pożyczkę ma osobno liczoną zdolność kredytową, która w większości wypadków jest znacznie niższa aniżeli liczona wspólnie ze współmałżonkiem. Do zaciągnięcia niektórych pożyczek może być zatem niezbędny poręczyciel. W przypadku zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej małżonkowie nie mogą również wspólnie rozliczać się z podatku.

Ważne!

  • Intercyza może zostać zawarta zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania.
  • Zapisy umowy mogą być zmieniane podczas jej trwania, za obopólną zgodą małżonków.
  • Decyzja o zawarciu umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej małżonków powinna być dobrze przemyślana. Warto skonsultować ją z prawnikiem, który pomoże ustalić wszelkie szczegóły.
Agnieszka
Udostępnij artykuł