Formatowanie pracy dyplomowej – 10 konkretnych rad

Formatowanie pracy dyplomowej – 10 konkretnych rad

W każdej pracy dyplomowej – licencjackiej czy magisterskiej – niezwykle ważna jest sama redakcja pracy, która także osobno oceniana jest podczas wystawiania przez recenzenta i promotora sumarycznej oceny pracy.
Samo dobre sformatowanie pracy sprawi, że treść w niej zawarta będzie lepiej czytelna dla potencjalnych czytelników oraz ułatwi im odnalezienie się w tekście. Wygląd graficznej strony pracy jest niezwykle ważny, chociaż to część merytoryczna praktycznie ją tworzy. Praca dyplomowa musi zostać sformatowana według wcześniej ustalonego systemu, jest to niezmienne na każdej uczelni.

Oto 10 porad jak prawidłowo sformatować pracę dyplomową:

1. Rozmiar i krój czcionki Praca musi zostać napisana czcionką Times News Roman o wielkości 12 punktów. 2. Rozmiar i krój czcionki – tytuły Tytuły rozdziałów również zapisujemy czcionką Times News Roman, jednak jej wielkość ustawiamy na 14 punktów. Możemy je także pogrubić. 3. Wyjustowanie pracy Cała praca musi być wyjustowana czyli wyrównana do prawego i lewego marginesu jednocześnie 4. Interlinia W pracy należy ustawić interlinię o wielkości 1,5. Interlinia jest wielkością odstępu pomiędzy wierszami pracy. 5. Kolory, przekreślenia, podkreślenia W pracy nie wolno używać przekreśleń czy podkreśleń oraz kolorować niektórych jej części. Jeśli chcemy wyróżnić odpowiedni fragment korzystamy z pogrubienia. 6. Przypisy Przypisy w pracy piszemy czcionką Times News Roman o wielkości 10 punktów. Interlinia musi zostać ustawiona na 1,0. 7. Twarda spacja Na końcu zdań nie mogą pozostać żadne pojedyncze litery i łączniki jak „i”, „a”, „z”, „ze” itd.. Należy przemieścić je do nowej linii używając twardej spacji. 8. Strona tytułowa Strona tytułowa musi zostać sformatowana zgodnie z wymaganiami poszczególnych uczelni. Znaleźć się na niej jednak muszą: nazwisko i imię autora, tytuł pracy, miejsce i rok napisania pracy, imię i nazwisko wraz z tytułem promotora pracy, instytut i wydział, na którym studiuje student. 9. Cytowanie Jeśli cytujemy czyjąś pracę używamy albo kursywy albo cudzysłowu „”, nigdy nie możemy używać obu wersji cytowania naraz. Powinnyśmy także „trzymać” się w całej pracy wybranego na początku sposobu cytowania. 10. Marginesy Marginesy ustawiamy na 2,5 centymetra, oprócz marginesu ze strony lewej, który musi mieć 3,5 centymetra – pozwoli to na złączenie pracy po jej wydruku.
Udostępnij artykuł