Kobiety współuzależnione – jak rozpoznać współuzależnienie? – 5 głównych punktów współuzależnienia
Udostępnij Google News
Psychologia

Kobiety współuzależnione – jak rozpoznać współuzależnienie? – 5 głównych punktów współuzależnienia

Współuzależnienie u kobiet w większości przypadków dotyczy uzależnienia, jakie je dotyka w dłuższym kontakcie z uzależnionym szczególnie od alkoholu mężem. Destrukcyjny wpływ rodziny alkoholowej dotyczy samego pijącego mężczyzny, współuzależnioną kobietę oraz ich dzieci, które w przyszłości mogą wykazywać objawy syndromu DDA.

Te destrukcyjne wzorce wyniesione z rodziny alkoholowej mogą w późniejszym okresie zostać przeniesienie na funkcjonowanie innej, nowej rodziny – tej, którą założą dzieci, jak również tej, którą kobieta wychodząca z takiego małżeństwa może później próbować budować z innym mężczyzną.

1. Życie w rodzinie alkoholowej

Kobiety żyjące w rodzinie alkoholowej będące życiowymi partnerkami pijącego mężczyzny narażone są na odczuwanie dominujących i destruktywnych w dłuższym okresie stanów emocjonalnych, takich jak: lęk i strach, ciągły gniew, smutek, napięcie, upokorzenie i narastający wstyd. Przenosi te uczucia do kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, dlatego kobiety te mogą być szczególnie smutne, depresyjne, załamujące się, lękliwe i przerażone w kontaktach z innymi, szczególnie z autorytetami.

2. Gniew i agresja

Kobiety współuzależnione często wybuchają gniewem, jeśli nie jest on kierowany do innych, jest kierowany do wewnątrz. Raniąc same siebie budują w ten sposób swoje własne poczucie wartości próbując niejako „zaopiekować” się sobą – między innymi w ten sposób w psychologii określa się przyczynę powstawania samookaleczeń.

3. Kontrola i brak kontroli

Kobiety współuzależnione nadmiernie kontrolują swoje środowisko, jak i ludzi z którymi przebywają. Odwrotnie, w drugą stronę mogą stać się czasami całkiem niekontrolujące się i nikogo wokół. Skrajności ich zachowania dobrze zauważane są przez otaczających je ludzi. W domu muszą kontrolować na co dzień pijącego męża.

4. Koncentracja życia na alkoholizmie

Kobiety współuzależnione całą swoją energię poświęcają na myślenie o piciu lub niepiciu swojego męża. Wszystkie uczucia i zachowania zaczynają dotyczyć pijącego mężczyzny. Życie emocjonalne takiej kobiety nierozłącznie związane jest z momentami niepicia męża oraz jego ciągłych powrotów do przysłowiowego „kieliszka”. Automatycznie hamuje ona wewnętrznie pojawiające się przyjemne stany podczas wszystkich spotykających ją miłych chwil, ponieważ prawdziwe szczęście i radość może teraz odczuwać jedynie z wiedzą o niepiciu męża.

5. Niemoc opuszczenia osoby uzależnionej

Kobieta współuzależniona nie potrafi opuścić pijącego mężczyzny. Chociaż prób takich dokonuje, nigdy nie przeprowadza swoich zamiarów do końca. Paradoksalnie związek ten umacnia się za każdym razem kiedy mężczyzna pokona kolejną barierę, a ona – kobieta – musi się nim „zająć”. Jej chęć pomocy mu i wyleczenia go jest tak silna, że nie potrafi odwrócić się od destruktywnego małżeństwa, w którym żyje.

Udostępnij Google News Komentarze

Polecane dla ciebie