hematokryt

Hematokryt – norma. Niski lub wysoki poziom hematokrytu (HCT)

Hematokryt to wskaźnik, który określa procentowy stosunek czerwonych krwinek do całej objętości krwi krążącej. Badania jego poziomu dokonuje się zazwyczaj w morfologii ogólnej. Wynik podawany jest najczęściej w procentach. Powinny je wykonać osoby, których samopoczucie uległo pogorszeniu, czują się słabe, a także nie tolerują wysiłku fizycznego, czy mają bladą i suchą skórę.

Co to jest hematokryt?

Hematokryt jest wskaźnikiem określającym stosunek objętościowy czerwonych krwinek do pełnej krwi. Dzięki niemu można określić ilość erytrocytów w porównaniu do innych jej komponentów, np. leukocytów czy trombocytów (płytek krwi). Na wydruku badanie hematokrytu oznacza się skrótem Ht lub też Htc. Wartość tego wskaźnika ma bardzo duże znaczenie w diagnozowaniu, a także monitorowaniu chorób, które mają wpływ na ilość erytrocytów we krwi krążącej. Wartość hematokrytu podaje się najczęściej w procentach. Najprościej rzecz ujmując — jeżeli wynik badania wyniesie 38%, oznacza to, że w 100 ml krwi, czerwone krwinki stanowią 38% całości. Normy badania hematokrytu zależne są od różnych czynników m.in.. wieku czy płci, ale i również od metody badania. Z tego powodu istotne jest, aby w wynikach z laboratorium znajdowały się zakresy referencyjne. Przykładowe normy dla płci zazwyczaj wyglądają następująco:
 • kobiety: 36,1 - 44,3%
 • mężczyźni: 40,7 - 50,3%
Oczywiście lepiej nie odczytywać wyników samodzielnie. Jeżeli chcesz mieć pewność, że wszystko jest w porządku, skonsultuj je z lekarzem.

Przebieg badania

Badanie hematokrytu zazwyczaj wykonywane jest w czasie podstawowego badania krwi, czyli morfologii. Pobiera się wówczas krew z żyły łokciowej. Miej na uwadze, że morfologię powinno wykonywać się profilaktycznie raz do roku. Na badanie należy stawić się rano i minimum 8 godzin od spożycia ostatniego posiłku. Ponadto, nie zaleca się, aby wartość hematokrytu oznaczana była u kobiet w trakcie miesiączki.
uśmiechnięta kobieta w białym kitlu z długopisem w dłoni siedzi przy biurku
zdjęcie ilustrujące/Canva

Hematokryt – niski poziom

Obniżony poziom hematokrytu może świadczyć o wielu problemach zdrowotnych. Najczęściej to:
 • przewlekłe lub ostre krwawienie z przewodu pokarmowego (wrzody, polipy, a nawet tak jelita grubego)
 • niedokrwistość
 • przewlekłe lub ostre krwawienie z macicy
 • choroby szpiku kostnego m.in. białaczka
 • przewlekłe lub ostre krwawienie z pęcherza moczowego
 • przewodnienie organizmu
 • ciąża
 • przewlekłe lub ostre krwawienie z powodu ciężkich urazów

Wysoki poziom hematokrytu

Z kolei wysoki poziom hematokrytu najczęściej powoduje odwodnienie organizmu, ale taki wynik może także świadczyć o:
 • chorobie wysokościowej
 • czerwienicy prawdziwej
 • chorobie płuc
 • chorobie serca
 • nowotworze nerki
 • rozległym oparzeniu
 • paleniu tytoniu
Udostępnij artykuł