Alimenty - jak się o nie ubiegać, ile przysługuje na jedno dziecko?

Alimenty - jak się o nie ubiegać, ile przysługuje na jedno dziecko?

Rodzice są zobowiązani do zaspokajania wszelkich potrzeb swojego dziecka. Obowiązek ten musi być spełniany zarówno przez ojca jak i matkę nieletniego. Jeśli rodzice dziecka mieszkają razem wydatki na jego utrzymanie automatycznie są pokrywane ze wspólnego budżetu. Jeśli jednak mieszkają osobno, wówczas może pojawić się problem.
Reklama

Alimenty co to takiego?

Obowiązek alimentacyjny to najprościej mówiąc zobowiązanie nałożone przez sąd na rodzica nie mieszkającego z dzieckiem do pokrycia części kosztów utrzymania małoletniego. Obowiązek alimentacyjny może zostać podjęty przez rodzica dobrowolnie. Wówczas po wspólnych ustaleniach między rodzicami dziecka, w obecności prawnika, może zostać spisana umowa alimentacyjna. Zazwyczaj jednak nie udaje się w sposób polubowny załatwić tej sprawy i konieczna jest wizyta w sądzie.

Pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny nie jest narzucany na rodzica automatycznie. Jeśli chcemy otrzymywać alimenty konieczne jest wniesienie sprawy o alimenty do sądu. Pierwszym krokiem jest napisanie pozwu, który zostanie złożony w oddziale sądu spraw rodzinnych i nieletnich. Warto wiedzieć, że sprawy o ustalenie alimentów są zwolnione z opłaty sądowej.
Reklama
Pozew o alimenty można napisać samodzielnie (wzory dostępne są w internecie) lub też zgłosić się z prośbą o napisanie pozwu do prawnika. W pozwie poza danymi pozwanego oraz powoda lub przedstawiciela prawnego powoda (rodzica bądź opiekuna starającego się o alimenty), musi się znaleźć również kwota, o którą wnioskuje powód oraz uzasadnienie wysokości kwoty żądanych alimentów.

Pomocne załączniki

Aby uzyskać alimenty rodzic lub opiekun sprawujący codzienną pieczę nad małoletnim dzieckiem powinien udowodnić potrzeby dziecka oraz swoje możliwości zaspokojenia ich. Warto zatem dołączyć do pozwu kserokopie dokumentów poświadczających swoje przychody oraz wydatki ponoszone na dziecko. Wśród nich mogą być paragony lub faktury za odzież, obuwie, zabawki, dodatkowe, płatne zajęcia itp. Jeśli dziecko jest chore i wymaga specjalistycznej opieki warto do pozwu załączyć informację od lekarza o chorobie i związanych z nią potrzebach małoletniego.
Reklama
Jeżeli wcześniej były kupowane leki, środki pielęgnacyjne lub opłacane były zajęcia rehabilitacyjne, warto dołączyć do pozwu również dokumentację związaną z tymi wydatkami. Ważne! Warto pamiętać, że dziecko musi gdzieś mieszkać, a tym samym opłaty związane z utrzymaniem domu lub mieszkania wiążą się również z utrzymaniem nieletniego i można je dołączyć do pozwu o alimenty, jako dokumentacja dodatkowych wydatków.

Wysokość zasądzanych alimentów

Nie ma określonych kryteriów dotyczących wysokości alimentów. O kwocie, którą będzie płacił zobowiązany decyduje sąd.
Reklama
Warto jednak wiedzieć, że wskazana kwota opiera się na dwóch głównych przesłankach:
  1. uzasadnionych potrzebach małoletniego,
  2. możliwościach finansowych pozwanego.
Sąd rozpatrując sprawę o alimenty bierze pod uwagę obie te przesłanki i podejmuje decyzję o tym ile zapłaci zobowiązany do alimentów rodzic.

Warto wiedzieć

  1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym dziecko ma prawo żyć na podobnej stopie materialnej jak jego rodzice. Ten zapis prawny jest często stosowany przez sąd.
  2. Istnieje grupa ludzi unikających płacenia alimentów w bardzo różny sposób. Jednym ze sposobów jest ukrywanie własnych dochodów. Starający się o alimenty rodzic może przedstawić dowody mające na celu ukazanie prawdziwej sytuacji finansowej pozwanego. Dowodem może być zeznanie świadków lub dokument potwierdzający zarobki. Jeśli nie udaje się takich dokumentów zdobyć powodowi można wystąpić z wnioskiem o ujawnienie wysokości dochodów pozwanego do sądu.
  3. Sąd może ustalić wysokość alimentów nie tylko na podstawie obecnych dochodów pozwanego. Istnieje również możliwość zobowiązania pozwanego do znalezienia dodatkowej pracy zarobkowej, aby móc płacić alimenty.
  4. W przypadku spraw o alimenty, nie ma konieczności korzystania z usług prawnika, niemniej jednak w bardziej skomplikowanych wypadkach warto zdecydować się na wynajęcie adwokata.
Agnieszka
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama
Reklama