Jakie są objawy owulacji?

Jakie są objawy owulacji?

Owulacja nazywana jest również jajeczkowaniem. Jej objawy są dobrze widoczne dla kobiety, nie każda z nas potrafi jednak zauważać te subtelne zmiany w swoim ciele. Można się tego jednak łatwo nauczyć. Owulacja jest jednym z najważniejszych elementów całego cyklu miesiączkowego i stanowi o płodności kobiety.

Objawy owulacji – co dzieje się w środku?

Podczas owulacji comiesięcznie uwalniana jest jedna komórka jajowa, która pierwotnie znajduje się w jajowodzie. Do uwolnienia komórki jajowej doprowadza pęknięcie pęcherzyka Graafa. W tym samym momencie ciało zalewa fala hormonów, które mają blokować następną owulację i przygotować kobietę do zapłodnienia. Bezpośrednim objawem owulacji, który stanowi o jej wystąpieniu jest wyrzut gonadotropin FSH i LH, co jest zapewnione przez prawidłowe funkcjonowanie podwzgórza i przysadki mózgowych – części mózgu odpowiedzialnych za procesy autonomiczne. Przysadka i podwzgórze razem tworzą system łączący układ wewnątrzwydzielniczy z układem nerwowym. Owulacja zazwyczaj występuje, co pełne 28 dni. Cykle krótsze lub dłuższe nie są jednak uznawane za patologię, jeśli tylko są powtarzalne. Oczywiście wyżej wymienione wewnętrzne objawy owulacji, jej swoiste uwarunkowania biologiczne, nie mogą być przez kobiety bezpośrednio obserwowane.

Owulacja ukryta – co to oznacza?

Objawy owulacji są u człowieka trudniejsze do zauważenia, niż u innych ssaków, u których występuje tzw. „ruja”. Samica informuje wtedy o swojej gotowości do zapłodnienia. Wiąże się to z tym, że większość ssaków płodna jest tylko przez krótki okres w roku, natomiast kobieta płodna jest, co 28 dni. W medycynie trudność w stwierdzeniu przez kobietę owulacji samoistnie poprowadziło do stworzenia terminu „owulacji ukrytej”.

Metody przydatne przy obserwowaniu cyklu

Objawy owulacji da się zauważyć i rozpoznać stosując podstawowe metody obserwacji cyklu u kobiety. Wśród metod tych wyróżnia się objawowo-termiczną, metodę Billingsów, model Creightona czy promowany przez kościół katolicki kalendarzyk małżeński. Wszystkie z nich pozwalają nie tyle na odpowiednie zabezpieczenie się przed ciąża, co rozpoznanie pierwszych objawów poszczególnych etapów cyklu. Objawy owulacji są tutaj szczególnie widoczne.

Ból owulacyjny, czyli Mittelschmerz

U niektórych kobiet podczas owulacji występuje lekki ból odczuwany w podbrzuszu, podobny do bólu miesiączkowego podczas pierwszego dnia trwania miesiączki. Objawy owulacji tego typu mogą pojawić się jedynie przy niektórych owulacjach lub dotyczyć tylko szczególnej grupy kobiet. Ból ten powstaje podczas pęknięcia pęcherzyka Graafa, co może powodować niewielkie krwawienie wewnętrzne.

Obserwacja śluzu szyjkowego

Podczas owulacji zmienia się wygląd śluzu szyjkowego, co kobieta może bezpośrednio zaobserwować. Staje się on ciągnący oraz bardzo przejrzysty. Jego kolor czasami porównywany jest do koloru białka kurzego.

Zmiana temperatury ciała

Metody, które pozwalają wykryć objawy owulacji polegają między innymi na obserwacji i codziennym zapisywaniu temperatury pochwy. Kiedy będziemy robić to regularnie i skrupulatnie o jednej porze dnia – najlepiej rano i wieczorem – wtedy bardzo łatwo zauważymy niewielkie wahania temperatury świadczące o owulacji.
  • Podczas owulacji temperatura w pochwie wzrasta o około 0,3-0,5 stopni
  • Temperatura taka utrzyma się do końca cyklu lub przez większość dni do zakończenia cyklu
  • Jeśli podwyższona temperatura nie spada to znaczy, że kobieta zaszła w ciążę
Udostępnij artykuł
Następny artykuł