Co to jest syndrom "Piotrusia Pana"?
Udostępnij Google News
Psychologia

Co to jest syndrom "Piotrusia Pana"?

Często spotykamy się ze stwierdzeniem wielu pań, iż mężczyźni to po prostu duzi chłopcy, nad którymi jako partnerki przejmujemy opiekę w następstwie ich matek.  Wszak naturalna i prawidłowa droga rozwojowa polega na przejściu z wieku chłopięcego do odpowiedzialności i przeobrażenia się w mężczyznę. Jednak nie zawsze. Niektórzy panowie zatrzymują się na pewnym etapie i mimo iż zewnętrznie wydają się dojrzali, posiadają rodziny, wykształcenie i dobrą zarobkową pracę to we wnętrzu pozostają dziećmi.

W wielu przypadkach stan taki dotyczy mężczyzn i to w ich kontekście problem syndromu Piotrusia Pana jest najczęściej rozpatrywany i opisywany. Termin ten nie jest stosowany dla każdego dziecinnego zachowania. Dotyczy osób, które podjęły niejako decyzję o nie wchodzeniu w dorosłe życie i pod względem społecznym, emocjonalnym oraz seksualnym pozostają dziećmi, pomimo fizycznych cech dorosłości.

Liczni psychologowie i psychiatrzy podważają istnienie syndromu Piotrusia Pana w kontekście zaburzenia na tle psychicznym oraz emocjonalnym. Jest to stan budzący w środowisku kontrowersje. Jednak pewne jest, że istnieją osoby, które unikają dorosłych zachowań, związanej z nimi odpowiedzialności. Swój czas spędzają na wesołej, beztroskiej zabawie, chętniej przebywają w towarzystwie dzieci niż dorosłych, których problemów nie potrafią i nie chcą rozumieć. Dla Piotrusiów Panów niezwykle wyróżniające są ujawniające się skrajne emocje, np. gwałtowne wybuchy gniewu.

Życie intymne dla osób cierpiących na to schorzenie mogłoby wcale nie istnieć. Na próby bliskości i dotyk reagują podobnie jak małe dzieci wstrętem oraz okazywaniem niechęci. Zdarzają się również przypadki, że u panów z tym syndromem pojawia się chęć przeprowadzenia kastracji, która ma umożliwić całkowite odcięcie się od cech dorosłego osobnika.

Problem tego zaburzenia rozpatruje się zwykle w kontekście mężczyzn, którzy według stereotypowych założeń mają być silni i nie okazywać nadmiernie emocji. Występuje on jednak również u kobiet jednak wiele przypadków pozostaje nie stwierdzona, z uwagi na fakt, iż zgodnie z naszym postrzeganiem nie ma nic nadzwyczajnego w chęci płci pięknej do przebywania i zajmowania się dziećmi oraz w silnych reakcjach emocjonalnych.

Osoba cierpiąca na syndrom Piotrusia Pana pragnie uniknąć wejścia w dorosłość, której się obawia jak również problemów związanych z tym stanem. Woli pozostać dzieckiem i cieszyć się wolnością i beztroską. Jednak w jej życiu brakuje elementów, które zyskujemy wchodząc w dorosłe życie takich jak : zbudowanie więzi z inną osobą oraz założenie rodziny. Niektórzy osiągają te elementy w wyniku nacisku społecznego.

Z uwagi na fakt, iż syndrom Piotrusia Pana jest często pomijany jako zaburzenie natury psychicznej nie istnieją odpowiednio opracowane dla niego metody lecznicze. Do tej pory udało się potwierdzić jedynie pozytywne oddziaływanie psychoterapii na osoby, u których występuje.

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie