Przyczyny występowania ADHD u dziecka – 5 z nich, które znamy

Przyczyny występowania ADHD u dziecka – 5 z nich, które znamy

ADHD jest zaburzeniem występującym u dzieci coraz częściej. Przyczyn upatrywano w niewłaściwym wychowaniu maluchów, jak również w „złej” atmosferze rodzinnej, w której młody człowiek się wychowuje.
Według specjalistów ADHD brało się z traumy jaką dziecko przeżywa z powodu zaburzonych relacji rodzinnych. Oczywiście podejście to zostało rozszerzone, ponieważ nie są to przyczyny bezpośrednie, lecz nieprzychylna szkrabowi atmosfera rodzinna działa na nie w widocznie negatywny sposób.

1. Czynniki genetyczne

Jednym z powodów zachorowania na ADHD mogą być czynniki dziedziczne. A to znaczyłoby, że może on być przekazywany drogą genetyczną, więc stwierdzenie ADHD u rodzica zwiększa szansę zachorowalności u dziecka. Jeśli jedno dziecko w rodzinie ma ADHD, szansa, że drugie też będzie zaburzone wynosi 33%. Szczególnie winą „obarcza się” dziedziczenie wielogenne, ponieważ to nie jeden gen odpowiada za ADHD, a wiele genów, które współwystępują ze sobą.

2. Uwarunkowania psychospołeczne

Wymienione już we wstępie artykułu uwarunkowania rodzinne również wpływają na nasilenie objawów ADHD. Szczególnie na dzieci destruktywny wpływ ma alkoholizm rodziców lub inne uzależnienia, niezaspokajanie ich potrzeb psychicznych i fizycznych oraz swoisty brak konsekwencji w wychowaniu, który odbija się na jego psychice.

3. Czynniki okołoporodowe

Częstą przyczyną ADHD mogą być również czynniki okołoporodowe takie jak występowanie różnego rodzaju infekcji po porodzie, oraz przebycie przez matkę infekcji wirusowych podczas samej ciąży, wcześniactwo dziecka, urazy, martwice oraz czynniki związane z nieprawidłowym przebiegiem ciąży.

4. Nieprawidłowy przebieg ciąży

Płód narażony na kontakt z alkoholem lub nikotyną również rozwinąć może w wieku dziecięcym pełnoobjawowe ADHD. Nikotynizm i alkoholizm u matek może więc być przyczyną ADHD dziecka.

5. Okres wczesnodziecięcy

Wystąpienie silnych chorób zakaźnych, których przebieg będzie ciężki u małego dziecka również przyczyniać się może do późniejszych problemów z jego zachowaniem. Również przebyte w tym wieku urazy, szczególnie urazy głowy mają wpływ na rozwinięcie się ADHD.
Udostępnij artykuł