Prawo spadkowe – konieczność dotrzymywania określonych terminów
Udostępnij Google News
Finanse

Prawo spadkowe – konieczność dotrzymywania określonych terminów

Najważniejszą rzeczą, której należy dopilnować w okresie trwania procesu spadkowego, jest dotrzymanie odpowiednich, określonych ustawą terminów. Tylko wtedy spadek będzie mógł zostać przekazany zgodnie z ustawą, lub zgodnie z wcześniej napisanym testamentem. Pamiętajmy, że spadkiem nazywamy zarówno wszystkie prawa, jak i obowiązki majątkowe zmarłego, które dziedziczone są na mocy prawa przez jego spadkobierców.

Postępowania bezterminowe

W większości przypadków nie przeprowadza się postępowania sądowego w sprawie spadku. Dzieje się tak wtedy, kiedy zmarły nie posiadał dóbr, które mogłyby być treścią takiej rozprawy. Czyli w momencie, w którym zmarły posiadał jedynie pewnego rodzaju drobne nieruchomości, to sprawa sądowa nie jest wymagana.
Z tego względu, takie sprawy spadkowe, nie są również ograniczone żadnymi terminami.

Czy muszę coś zrobić, kiedy jestem spadkobiercą?

Upływ czasu nie wypływa również na to, czy zostaje się spadkobiercą. Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych wymagań. Nie trzeba w żaden sposób działać na rzecz otrzymania spadku, w tym sensie, że spadkobierca wybierany jest w momencie śmierci danej osoby, a więc w późniejszym okresie nikt nie może nas pozbawić tego prawa.

Kiedy chcemy odebrać spadek, musimy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Składamy go w sądzie, w miejscu zamieszkania zmarłego (np. sądu dla danej gminy, miejscowości, czy miasta). Wniosek musi być opatrzony naszymi danymi osobowymi, danymi innych potencjalnych spadkobierców, danymi osobowymi zmarłego oraz aktem zgonu czy innym aktem cywilnym wskazującym na śmierć danej osoby. Potrzeba będzie złożyć również oryginał testamentu, jeśli taki został sporządzony przez zmarłego. Na te czynności mamy czas wynoszący 6 miesięcy od dnia śmierci zmarłego.

Co po 6 miesiącach?

Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożymy oświadczenia o przyjęciu spadku, wówczas zostaniemy uznani mimo wszystko za spadkobierców, zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego, jeśli spadek chcemy przyjąć, to właściwie nie musimy składać w sądzie żadnych dodatkowych dokumentów – tak czy inaczej, ustawowo przyjmujemy wtedy spadek wprost.

Problem rodzi się wtedy, kiedy tak naprawdę nie chcemy odebrać zostawionego nam spadku. Wtedy w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy musimy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Brak takiego oświadczenia może mieć dla nas katastrofalne skutki, jeśli odziedziczyliśmy również pewne długi zmarłego.

Dlaczego warto złożyć oświadczenie w terminie?

Niektóre z dóbr zmarłego nie mogą zostać przekazane spadkobiercy, dopóki nie wypełni on obowiązku powiadomienia sądu o odebraniu spadku. Wśród tych dóbr znajdują się między innymi przedmioty rejestrowane np. samochody. Aby przejąć samochód należy zmienić dane zmarłego w dowodzie rejestracyjnym, a do tego wymagane jest stwierdzenie o nabyciu spadku. Tak samo rzecz się ma w przypadku nieruchomości, zmiana danych w księgach wieczystych i rejestrze gruntów, możliwa jest tylko pry okazaniu stwierdzenia nabycia spadku.

Jakie inne ważne terminy nas obowiązują?

  • Na wystąpienie do sądu z pozwem o zachowek mamy nieprzekraczalny czas 5 lat od śmierci danej osoby.
  • Uznanie spadkobiercy za niegodnego i zgłoszenie tej sprawy do sądu można wykonać w ciągu 3 lat od dowiedzenia się o przyczynie niegodności.
  • Na zgłoszenie nieważności testamentu również mamy 3 lata od daty dowiedzenia się o przyczynach tejże nieważności.

Agnieszka

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie