Umowy na czas określony – co zmienia się od lutego?
Udostępnij Google News
Kariera

Umowy na czas określony – co zmienia się od lutego?

Dotychczas umowy terminowe chętnie wybierali pracodawcy, ale niekoniecznie podobały się one pracownikom. Określenie konkretnych dat, do kiedy umowa jest ważna sprawiało, że pracownicy nie czuli stabilizacje w kwestii swojego zatrudnienia. Od 22 lutego w życie wchodzą przepisy, które wprowadzają duże zmiany w zasadach obowiązywania umów terminowych.

Zasada 3/33

Od lutego zaczyna obowiązywać zasada nazywana potocznie 3/33. Oznacza ona, że pracodawca może podpisać ze swoim pracownikiem tylko 3 razy umowę na czas określony, przy czym łączny okres ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. Czwarta z kolei umowa automatycznie zmienia się w umowę bezterminową. Podobnie jest także w wypadku, gdy umowa terminowa obowiązuje dłużej niż 33 miesiące. Wprowadzane przepisy mają na celu poprawę sytuacji pracowników, którzy często podpisywali  umowy terminowe bez żadnych ograniczeń.

Wyjątki dotyczące okresu pracy na umowę terminową

Zgodnie z nowymi przepisami istnieje kilka wyjątków od wyżej opisanej zasady. Ilość umów jak i ich łączny czas nie są w żaden sposób ograniczane w przypadku gdy podpisana jest:

  • umowa o zastępstwo np. na miejsce kobiety na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym;
  • umowa dotyczy prac sezonowych lub dorywczych np. przy zbiorach owoców;
  • pracownik objęty umową terminową pracuje w zagranicznej placówce;
  • stanowisko pracy ulega zmianom kadencyjnym.

Zmiany w okresie wypowiedzenia

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia. Zmiany te obowiązują zarówno w przypadku umów terminowych jak i bezterminowych. Od 22 lutego pracownik pracujący na umowę poniżej 6 miesięcy musi otrzymać wypowiedzenie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pracownik zatrudniony powyżej 6 miesięcy powinien otrzymać wypowiedzenie z miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku osób pracujących powyżej  trzech lat okres wypowiedzenia powinien trwać trzy miesiąca.

Co należy się pracownikowi podczas okresu wypowiedzenia?

Warto przy tym zauważyć, że podczas okresu wypowiedzenia pracownik zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych. Ponadto jeśli pracodawca zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia, raz podjętej decyzji nie będzie mógł cofnąć.

 

Zmiany w przepisach mają za zadanie poprawić sytuacje pracowników na umowach terminowych. Od lutego zwiększy się poczucie stabilizacji w życiu zawodowym wielu pracowników, co niewątpliwe pozytywnie wpłynie na ich dalsze plany prywatne i zawodowe.

 

 

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie